Tapschandaal: rechercheurs blijven weg

In de zaak van de vervalste telefoontaps bleven de twee betrokken rechercheurs van de politie Brabant-Noord dinsdag weg van de zitting bij het gerechtshof in Den Bosch. De voormalige verdachte Robert Hörchner en diens vrouw waren wel aanwezig evenals de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie. 

 

Door Wim van de Pol

Hörchner beschikt sinds 2007 over geluidsopnames van een in 1999 door de politie afgeluisterd telefoongesprek. Het blijkt dat tot twee keer toe belastende woorden die niet gezegd zijn onder ambtseed in een proces-verbaal zijn vastgelegd.

In een eerdere klacht bij het gerechtshof waarbij het echtpaar Hörchner vervolging van de betrokken rechercheurs af wilde dwingen oordeelde het hof dat er wel onzorgvuldig was gehandeld door de politie maar niet met opzet. Met de geluidsopnames is de opzet van valsheid in geschrifte bewezen, zo bepleitte advocaat Yehudi Moszkowicz voor het hof. 

De rechercheurs waren uitgenodigd om voor het gerechtshof een toelichting te geven maar kozen ervoor niet te verschijnen. Eén van hen was ten tijde van de feiten hoofd van de tapkamer bij de recherche in Brabant-Noord, die onderzoek deed in een xtc-zaak.

De advocaat-generaal is tegen strafrechtelijke vervolging van de twee rechercheurs en stelde dat de feiten uit 1999 inmiddels verjaard zijn. De maximale straf is zes jaar waardoor de verjaringstermijn twaalf jaar zou zijn. 

Advocaat Moszkowicz bestreed dat. Volgens hem is de termijn gestuit op een veel later tijdstip.  

De eerste klacht bij het gerechtshof over de zaak werd behandeld in 2004. Verder is pas in 2007 gebleken, op het moment dat de geluidsopname ter beschikking kwam, dat er sprake was van opzet bij de valsheid in geschrifte. Op dat moment zou de termijn moeten aanvangen. 

Robert Hörchner reageert verbolgen op het wegblijven van de rechercheurs: ‘Eerst maken ze onder ambtseed valselijk een belastend proces-verbaal op en als ze dan zelf aan de beurt zijn blijven ze weg.’ Op basis van de belastende woorden in de valse processen-verbaal zijn Hörchner en zijn vrouw strafrechtelijk vervolgd en werd zijn vrouw twee weken vastgezet. Ze zijn later beide vrijgesproken door het gerechtshof.