Teeven jaagt op voortvluchtigen

Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wil dat mensen die een straf ontlopen sneller worden opgespoord. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat er een inhaalslag wordt gemaakt om veroordeelden op te sporen. Het zou om zeker 6500 mensen gaan die wel gestraft zijn maar zich hebben onttrokken aan de oplegging van straf. De meesten zijn al ruim drie jaar spoorloos.

Bij de politie zijn al speciale teams aan het werk die “vonnismijders” opsporen. De politie in Amsterdam meldde onlangs successen op dit gebied. 

Het gaat vooral om mensen die niet in voorarrest zaten en waarvan de woon- of verblijfplaats onbekend is. Bij sommige mensen is hun woonplaats wel bekend maar zijn toch onvindbaar omdat ze zijn ondergedoken.

Een eenmaal opgelegde straf moet sneller worden uitgevoerd vindt Teeven. Nu is het soms zo dat mensen moeten wachten op een oproeping om zich te melden bij een gevangenis of bij de Reclassering voor een werkstraf. Het ministerie van Justitie gaat deze verantwoordleijkheid overnemen van het Openbaar Ministerie.

Teeven wil voorkomen dat veroordeelden de benen nemen door sneller paspoorten of rijbewijzen in te nemen. Zo wordt het moeilijker gemaakt om naar het buitenland te reizen. De politie zal in de toekomst sneller de media mogen inschakelen om voortvluchtigen op te sporen.