Teeven: opleggen tbs wordt makkelijker

Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wil dat opleggen van een tbs-maatregel minder afhankelijk wordt van de medewerking van een verdachte aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Nu weigeren verdachten van levensdelicten vaak een onderzoek omdat ze hopen dan geen tbs-maatregelen op gelegd te krijgen. Teeven wil nu dat rechters zich bij het opleggen van zo’n maatregel ook kunnen baseren op eerdere psychiatrische onderzoeken en andere stukken uit de medische- en strafdossiers van een verdachte. Hij gaat daar wettelljke mogelijkheden voor scheppen.

De longstay wordt versoberd: Verder komen tbs-ers in de longstay met een gemiddeld of hoog beveiligingsniveau niet meer in aanmerking voor begeleid verlof.

Jaarlijks weigeren ongeveer 70 verdachten medewerking aan observatieonderzoek in het Pieter Baan Centrum. In de helft van deze gevallen heeft de weigering van de verdachte tot gevolg dat het niet mogelijk is een psychische stoornis vast te stellen.

Verder krijgt staatssecretaris ruimere bevoegdheden om in te grijpen in de dagelijkse gang van zaken van tbs-klinieken als hij dat noodzakelijk acht met het oog op de veiligheid van de samenleving, of in het belang van slachtoffers.

Eerder regelde Teeven al dat tbs-gestelden die in het verleden zijn veroordeeld voor een zedendelict kunnen binnenkort levenslang onder toezicht komen te staan om recidive tijdig te voorkomen.

Hier is de brief die Teeven aan de Tweede Kamer hierover heeft gestuurd.

Zie ook:

Teeven gaat op de tbs’ers letten

Ontsnapte tbs’ers wachten met verlof