Teeven vreest geen klassenjustitie

Staatssecretaris Fred Teeven is niet bang dat bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand zullen leiden tot klassenjustitie, zoals strafrechtadvocaten dat voorspiegelen. Hij antwoordt dat op Kamervragen van de SP.

Complexe strafzaken

Teeven schrijft: ‘Hoewel ik signalen uit de advocatuur uiteraard serieus neem, vrees ik geen klassenjustitie.’ Uit een enquete blijkt dat 78 procent van de advocaten die in grote complexe strafzaken zijn gespecialiseerd zegt dat ze voortaan minder op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) zullen gaan werken, door de verlaging van de vergoeding voor dergelijke zaken. Ze zullen meer voor betalende cliënten gaan werken. 16 procent zegt zelfs helemaal geen gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen.

11,2% minder

Advocaten zeggen dat ze door de verlaagde vergoeding (11,2 % minder) voor rechtsbijstand nauwelijks nog uit de kantoorkosten komen. Minder of onvermogende klanten zullen hierdoor minder goede rechtsbijstand krijgen. Teeven zegt dat een probleem van de advocatuur te vinden.

‘Het is aan een advocaat zelf die beslist hoe hij zijn bedrijfsvoering inricht’, aldus Teeven. ‘Zij kunnen ervoor kiezen zich deels toe te leggen op de verlening van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen, maar ook om dat uitsluitend te doen. Binnen de gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen zij ervoor kiezen zich te beperken tot een bepaald soort zaken, bijvoorbeeld bewerkelijke strafzaken. Ontwikkelingen binnen en buiten het stelsel kunnen aanleiding vormen om een bedrijfsvoeringsmodel bij te stellen. Denkbaar is bijvoorbeeld dat advocaten hun praktijk verbreden of besluiten zich te verenigen in één kantoor om zo de kantoorkosten te kunnen delen.’

 Voldoende aanbod

Teeven vindt het gegeven dat er kantoren zijn die alleen gesubsidieerde rechtsbijstand doen losstaat van zijn nieuwe stelsel van tarieven en dat dit gegeven geen doel van het stelsel is. Hij schat in dat er ook in het nieuwe stelsel ‘voldoende aanbod blijft van gekwalificeerde advocaten die bereid zijn deel te nemen aan het stelsel’.

Specialisten

Advocaten menen dat de kwaliteit van de verdediging in strafzaken achteruit zal gaan omdat kantoren steeds meer “generalisten” in plaats van “specialisten” zullen inzetten. Daardoor zou de kans op onterechte veroordelingen toenemen. Teeven denkt dat er ‘geen beletsel zal zijn’ om moeilijke strafzaken in de toekomst voor iedereen goed te blijven doen.

Meer over de visie van Teeven op het strafrecht in het boek Fred en de Wet.