Telefoonlijn voor slachtoffer afpersing

Staatssecretaris Teeven heeft de landelijke vertrouwenslijn afpersing geopend. Doel is slachtoffers van afpersing ertoe te bewegen naar buiten te treden, zodat de afpersing beëindigd kan worden. De vertrouwenslijn is onafhankelijk en de anonimiteit van de bellers is gewaarborgd. Uit onderzoek blijkt dat 0,14% tot 1% van de bedrijven jaarlijks slachtoffer is van afpersing terwijl maar gemiddeld tachtig afpersingszaken per jaar bij de politie komen.

Afpersing is dus een lastig te bestrijden delict. Om afpersing aan te kunnen pakken is het primair van belang dat slachtoffers hiermee naar buiten durven te treden.

Justitie denkt dat maar weinig bedrijven afpersing melden om een aantal redenen:

Angst voor represailles, imagoschade en andere bedrijfseconomische motieven, gevoelens van schaamte en onmacht en gebrek aan vertrouwen in de politie.

Dus, als u afgeperst wordt: 06 22 96 27 71. Er komt dan een vertrouwenspersoon aan de lijn die niet in dienst is van politie of justitie maar de beller wel in contact kan brengen met de juiste contacten binnen de politie.