Veel vuurwapenbezitters overtreden regels

De politie heeft vorig jaar bij 96 onaangekondigde huiscontroles bij vuurwapenbezitters tekortkomingen geconstateerd. Dat blijkt uit gegevens die nu.nl heeft opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur bij de politie.

Niet veilig

Dat is het hoogste aantal in zeker acht jaar. Deze mensen hadden hun vuurwapen of munitie niet veilig opgeborgen. De politie controleert iedere vergunninghouder minimaal eens in de drie jaar onaangekondigd thuis. Vorig jaar waren er in Nederland 72.645 vergunninghouders, die totaal 205.347 wapens in bezit hebben. Doorgaans zijn deze mensen lid van een schietvereniging.

Geweigerd

Van de 96 huiscontroles waar iets mis was heeft de politie bij 90 in een vervolgtraject alsnog haar goedkeuring geven. Overigens is het aantal huiscontroles flink afgenomen, van 33.155 in 2013 naar 27.727 vorig jaar. Daarmee is ongeveer een derde van de vergunninghouders gecontroleerd. Van 216 personen is de vergunning ingetrokken, omdat zij onjuiste gegevens hebben verstrekt, het wapen en de munitie niet op de juiste manier hebben bewaard of een ernstige bedreiging voor de veiligheid vormden. Daarnaast wilden 86 personen een vergunning aanvragen, maar zijn die om dezelfde redenen geweigerd.