Verband Gubbels-moord en mega-zaak?

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat er verbanden bestaan tussen de moord op de 12-jarige Danny Gubbels en een mega-onderzoek van het landelijk parket en de Nationale Recherche naar een criminele organisatie die grootschalige wietteelt en handel in wiet combineert met productie van synthetische drugs, handel in cocaïne, geweldpleging en vuurwapenbezit. 

Op 12 en 25 oktober zijn er zoekingen geweest door de Nationale Recherche op het woonwagenkamp van de familie Gubbels in Breda, in onder meer de woonwagen van de vader van Danny Gubbels, en op 25 andere locaties.

Bij die zoekingen heeft de NR acht vuurwapens in beslag genomen en ruim 6,5 miljoen euro aan contant geld. Verder werd er in een woning in Rucphen 130 kilo cocaïne gevonden. Bij de actie op 25 oktober werden 150 mensen ingezet.

Er waren doorzoekingen in de wagen van de vader van Danny Gubbels maar ook in die van een naast familielid.

Dat onderzoek is reeds begonnen in 2009, aldus het landelijk parket. Uit betrouwbare bronnen weet Crimesite dat het hier gaat om één van de belangrijkste strafrechterlijke onderzoeken naar zware criminaliteit die momenteel in Nederland lopen.

Op de zitting van woensdag over de moord op Danny Gubbels zei de officier van justitie van het parket in Breda geen kennis te dragen van feiten die in dit onderzoek van het landelijk parket naar boven zijn gekomen die verband houden met de moordzaak. Hij zegde toe te zullen navragen bij zijn collega of er verbanden bestaan.  

Maar de officier zei ook dat hij over lopend onderzoek naar mededaders van de moord en onderzoek naar mogelijke motieven geen mededelingen kon doen, in het belang van het onderzoek.

Op de vraag van advocaten of de vader van Danny Gubbels verdachte is ging de officier een antwoord uit de weg. Maar als er een zoeking in zijn wagen is geweest dan kan dat bijna niet anders.

Eén van de advocaten van de verdachten van de moord op Danny Gubbels suggereerde dat onderzoeksresultaten uit het onderzoek van het landelijk parket relevant zouden kunnen zijn voor het onderzoek naar de schietpartij. Als er verdachten op het kamp aan de Rijnauwenstraat wonen dan zijn die wellicht geobserveerd. Of misschien stonden er politie-camera’s opgesteld op of rond het woonwagenkamp. 

De advocaat zei het niet hardop. Maar als er is geobserveerd op het kamp, zijn er misschien moordverdachten of verdachte voertuigen waargenomen tijdens voorbereidingen op de schietpartij. Of is misschien de schietpartij zelfs gefilmd door de Nationale Recherche?