Verklaring Peter La S. deels onwaar? (UPDATE)

Peter La S., de kroongetuige in het Passageproces, heeft mogelijk onwaarheid verteld over zijn rol bij de moord op Kees Houtman en over zijn ontmoeting met Willem Holleeder. Volgens de officier van justitie heeft La S. ‘mogelijk een kleinere rol bij die moord gespeeld of misschien helemaal geen rol’, bij de moord op Houtman. Dat zou blijken uit aantekeningen die zijn gevonden op de laptop van La S. die in beslag is genomen door het Openbaar Ministerie. De zitting is om 11.15 geschorst om de rechtbank de gelegenheid te geven deze documenten te lezen.

Door Wim van de Pol in de rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp. (foto misdaadjournalist)

Uit de laptop van La S. heeft het Openbaar Ministerie een aantal documenten geselecteerd en gevoegd aan het dossier. Daarin staan ‘gedachten’ van La S. waaruit zou blijken dat onder meer zijn verhaal over de moord op Kees Houtman – in november 2005 – niet juist zou kunnen zijn. De officier van justitie zal vandaag La S. horen over deze documenten.  

La S. heeft altijd volgehouden dat hij in de avond van 2 november 2005 samen met Jesse R. Kees Houtman voor diens huis in Amsterdam heeft doodgeschoten. De documenten in de laptop scheppen daarover zoveel twijfel dat het Openbaar Ministerie vond dat deze moesten worden voorgelegd aan de rechtbank.

In één van de tekstdocumenten schrijft La S. over het afleggen van een ‘valse bekentenis’ in de zaak Houtman. In een ander document schrijft hij ‘dat het op zich logisch zou zijn als ik alleen voorverkenningen in die zaak heb gedaan’. Er is ook een document waarin La S. schrijft dat hij niet naar wwarheid heeft verklaard over een ontmoeting met Willem Holleeder op het Gelderlandplein in Amsterdam. 

In weer een ander document spreekt La S. volgens de officier van justitie erover ‘gesouffleerd te zijn’ door rechercheurs in de zaak Houtman. Advocaat Nico Meijering van onder meer Dino Soerel betoogde in zijn pleidooi dat het onwaarschijnlijk is dat het verhaal van La S. over de moord op Houtman klopt.

Er is ook een ‘manuscript’ van La S. getiteld ‘De Droomgetuige’ waarvan de inhoud volgens de officier van justitie in overeenstemming is met zijn verklaringen die hij tot nu toe voor de rechtbank heeft afgelegd.

De advocaat van La S. vroeg de rechtbank in het Passage-proces om de officier van justitie niet te laten verklaren in het openbaar over de inhoud van de laptop. Dat verzoek is afgewezen. Volgens de advocaat van La S. is alle informatie op de laptop geheimhoudersinformatie. De RSJ (Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) heeft bepaald dat de laptop moest worden teruggegeven. Maar 26 augustus heeft de arbitrage-rechter bepaald dat het Team Getuigenbescherming de laptop mocht onderzoeken om te bezien of er veiligheidsrisico’s bestaan voor justitie-medewerkers.

De directeur van de inrichting waar La S. gevangen zat heeft in april de laptop in beslag genomen. Dat was nadat het Openbaar Ministerie had geconstateerd dat La S. twee usb-sticks met materiaal afkomstig van de laptop had overgedragen aan ‘derden’. Het afgelopen jaar heeft La S. herhaaldelijk gezegd dat hij opnames heeft gemaakt van gesprekken met medewerkers van het Team Getuigenbescherming. Officier van justitie Betty Wind zei vanmorgen het La S. verboden was opnames te maken. Naar buiten brengen van die opnames betekent een risico voor de veiligheid van medewerkers van het TGB, aldus Wind.

In het Passage-proces staan tien verdachten terecht voor een reeks moorden in de Amsterdamse onderwereld. Tegen zes verdachten is levenslang geëist.

Zie ook:

La S.: ‘Ik heb altijd naar waarheid verklaard’ 

‘Ik weet natuurlijk dat-ie vals is’