Teeven: Standaardverlof bajes afschaffen

Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie streeft steeds strengere maatregelen na in het detentiebeleid. Nadat de regelingen rond tbs op de schop gingen is het nu de beurt aan het verlofbeleid. Verloven worden korter en gedetineerden krijgen pas later recht op een verlof. Teeven wil ook dat een verlof niet meer vanzelfsprekend geldt voor iedere bajesklant.

Alleen gedetineerden die zich netjes gedragen en een verlof goed kunnen gebruiken voor terugkeer in de maatschappij krijgen nog verlof, als de plannen doorgaan. Teeven hoopt nog voor 2013 dit beleidspakket te kunnen doorvoeren.

Het staandaardweekendverlof zal gaan verdwijnen. Nu krijgen sommige delinquenten maandelijks, anderen wekelijks, verloven van 60 uur per weekend. In de toekomst zal een weekendverlof maximaal 24 uren tellen. De gedetineerde zal nauwkeurig moeten aangeven waarom hij een verlof nodig heeft ter voorbereiding op de maatschappij, bijvoorbeeld om een paspoort aan te vragen of een sollicitatie. 

Teeven wil wel verloven in het weekend mogelijk mogelijk als iemand schoolgaande kinderen heeft. Hij wil niet tornen aan de mogelijkheid voor incidenteel verlof bij ernstige ziekenhuisopnames van kinderen of sterfgevallen in de familie.

De huidige weekendverloven zijn nu mogelijk als een gedetineerde nog anderhalf jaar te gaan heeft. Teeven wil pas na een jaar voor de vrijlating verloven verstrekken, maar alleen als de helft van de netto straf is uitgezeten (dat is de straf na aftrek van voorwaardelijke invrijheidsstelling). Gedetineerden mogen geheel buiten de inrichting in het laatste zesde deel van de netto straf maar werken of opleiding buiten de penitentiaire inrichting kan alleen nog bij blijvend goed gedrag. 

Voor bepaling van goed gedrag is een promotie- en degradatieregeling in de gevangenis in ontwikkeling. Daarin wordt goed gedrag beloond wordt en slecht gedrag gesanctioneerd.