Reacties op het Passage-vonnis (VIDEO)

Advocaten, het OM en de rechtbank reageren op de vonnissen in het megaproces Passage. Crimesite filmde interviews met Marnix van der Werf en Nico Meijering, de advocaten van ondermeer Dino Soerel en Ali A., die vrijspraak kregen voor liquidaties. Namens Justitie reageren Alexandra Oswald, persofficier van het OM en persrechter Polly van Dijk. Verder Sander Janssen, de advocaat van de tot levenslang veroordeelde Jesse R. En tenslotte Jan Heijn Kuijpers, wiens client Moppie R. ook levenslang kreeg. Video na de break.