Vooraanstaand strafadvocaat wil de politiek in

Advocaat Sander Janssen wil de politiek in. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor een zetel in de Eerste Kamer voor D66. Hij staat op plaats 9 van de lijst van kandidaten. Janssen zegt dat hij er vanuit zijn ervaring in het strafrecht aan hoopt bij te dragen om ‘onzinnige wetten die slechts politieke doelen dienen’ tegen te houden bij de komende belangrijke veranderingen in het strafrecht.

Slechte wetsvoorstellen

De verkiezingen voor de Eerste Kamer verlopen via die van de Provinciale Staten, op 15 maart volgend jaar. De leden van de Provinciale Staten stemmen vervolgens om de zetelverdeling in de Eerste Kamer te bepalen.

Janssen is partner van het in verschillende steden opererende kantoor Cleerdin & Hamer en is de afgelopen twintig jaar strafadvocaat geweest. Hij verdedigde in de rechtszalen mensen als Willem Holleeder, Jesse Remmers, Benaouf A. en Omar L.. Ook schreef hij een wetenschappelijk boek over de wetgeving en het ontstaan van de kroongetuige in het Nederlandse strafrecht.

Janssen vindt dat er in zijn periode in het strafrecht veel is verslechterd in de rechtspraktijk: ‘De afgelopen jaren zijn regelmatig onnodige, contraproductieve of ronduit slechte wetsvoorstellen aangenomen, tegen alle adviezen van iedereen die er in de praktijk mee moet werken in. Voor velen in de strafpraktijk waaronder mijzelf een bron van enorme frustratie.’

Op de schop

Nederland staat aan de vooravond van een grote verandering in de strafrechtspraktijk. Het Wetboek van Strafvordering wordt herschreven en het hele strafprocesrecht gaat op de schop. Janssen vindt het jammer dat er op dit moment geen strafrechtjuristen in de Tweede Kamer zitten. Janssen: ‘Dat maakt een grondige inhoudelijke beoordeling van deze immense wetswijziging natuurlijk nogal ingewikkeld.’

Stemmen

De Eerste Kamer beoordeelt vooral de kwaliteit van nieuwe wetten en daarin speelt politieke voorkeur minder en deskundigheid een grotere rol. Een wetsvoorstel van de regering gaat eerst voor akkoord naar de Raad van State, vervolgens naar de Tweede Kamer maar wordt pas wet als ook de Eerste Kamer zijn goedkeuring heeft gegeven.

Of Janssen inderdaad in de Eerste Kamer wordt gekozen hangt af van het aantal stemmen dat D66 bij de Provinciale Staten-verkiezingen behaalt en daarnaast van zijn plaats op de lijst. Nu is dat nog plaats 9. Dat kan veranderen tussen 5 en 16 januari omdat dan D66-leden gaan stemmen over de volgorde op de kandidatenlijsten.