VVD en PvdA stoppen met wietpas

De VVD en PvdA hebben besloten om de wietpas te laten vervallen. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat maandagmiddag werd gepresenteerd. Wie een coffeeshop wil bezoeken, moet zich wel kunnen identificeren en bezoekers mogen alleen van Nederlandse afkomst zijn.

De wietpas is in het zuiden van Nederland al ingevoerd. Daar is de straathandel flink toegenomen en er kwam flinke kritiek van burgemeesters van zuidelijke steden. Ook burgemeesters die eerder enthousiast waren over de wietpas, zijn naar verloop van tijd van mening veranderd. Zo noemde Onno Hoes, de burgemeester van Maastricht, de wietpas een ‘succes’, maar later verzette ook hij zich tegen de verplichte registratie.

Ook de vier grote steden, waar de pas per 1 januari zou worden ingevoerd, verzetten zich tegen de pas. Eind september hield staatssecretaris Fred Teeven nog vast aan het plan. Hij zei toen dat de straatoverlast afnam en dat in oktober zou worden besloten hoe de wietpas over de andere gemeentes zal worden uitgerold.

De VVD-wethouder Lodewijk Asscher, die vice-premier in het kabinet Rutte II zal worden, was tegenstander van de wietpas.

Er lijkt ruimte te zijn over hoe de nieuwe regels moeten worden toegepast. In het regeerakkoord wordt gesproken over ‘lokaal maatwerk’. Er zal worden overlegd met gemeenten.

Het nieuwe kabinet wil ook een maximum gaan verbinden aan het gehalte werkzame stoffen in softdrugs. In wiet wordt een sterke toename van de stof THC waargenomen. Eerder werd al geopperd om sterke wiet onder harddrugs te scharen. Toen werd er gesproken om wiet met een hoger THC-gehalte dan 15 procent onder harddrugs te scharen. Dat zou willen zeggen dat ongeveer de helft van alle softdrugs niet meer verkocht mogen worden. Hoe hoog het maximale gehalte nu wordt, is niet duidelijk.