Effect Wallenbeleid onduidelijk

Of de huidige aanpak van de Wallen in Amsterdam het gewenste effect heeft is maar zeer de vraag. Dat is de conclusie van een rapport van de Rekenkamer in Amsterdam. Het is helemaal niet duidelijk of en in welke mate de criminaliteit door het beleid wordt teruggedrongen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor het weren van raambordelen, coffeeshops en belwinkels van de Wallen. De Rekenkamer heeft ook zware kritiek op de financiën: er is nog steeds onduidelijk hoeveel het allemaal gaat kosten.

Uit recente cijfers blijkt dat sinds 2007 het aantal panden met een “ongewenste” bestemming  juist is gestegen van 444 naar 491. De Rekenkamer vindt dat Amsterdam beter moet duidelijk maken hoe precies de ambities moeten worden gerealiseerd.

Het is wel duidelijk hoeveel raambordelen en coffeeshops moeten verdwijnen maar wat er moet gebeuren met de rest van de commerciële activiteiten is te vaag.

De gemeente heeft verder geen goed zicht op de kosten van de Wallenaanpak en ook de gemeenteraad kan het proces zo moeilijk controleren.

Hier zijn de rapporten.

Zie ook:

‘Wallen gaan 100 miljoen kosten’