Welk vlees in kroongetuige-kuip?

‘Het liquidatieproces begon dinsdag achter gesloten deuren, maar rond 11:00 uur gingen de deuren weer open en konden aanwezige journalisten zoals gewoonlijk plaats nemen aan de journalisten-tafel. De aandacht van de pers is minimaal de laatste tijd, vandaag waren in totaal 5 journalisten aanwezig.’ Dat schrijft Bondtehond.

‘Van de verdachten waren alleen Dino Soerel en Jesse Remmers in de rechtszaal aanwezig. Soerel werd dit keer bijgestaan door Mrs. Nico Meijering en Bénédicte Ficq. Jesse Remmers door een invalkracht voor Mr. Sander Janssen die op vakantie is. Rechtbankvoorzitter Lauwaars gaf in het kort een uitleg over hetgeen zich had afgespeeld tijdens de besloten zitting van vanochtend.

Mr. Frits Lauwaars: De deuren zijn weer gesloten vanochtend. Ik zal de aanwezige pers in het kort vertellen wat er is gebeurd. We hebben F3 en NN1 achter gesloten deuren gehoord. La S. hebben we gevraagd te reageren. Iedereen kon daar weer op reageren. (OM, raadslieden en rechters – red.) Er is veel besproken. De vraag was hoe het in elkaar zat. Dat heeft lang geduurd. Het is nogal diepgravend gegaan. Verder kan ik er niets over vertellen.

‘De vraag was hoe ‘het’ in elkaar zat’. ‘Het’ sloeg op het verhaal rond de getuigenis van F1 en F3, die beweren dat Peter La S. hen ooit in geuren en kleuren heeft verteld dat hij betrokken is bij de moord op Gerrie Bethlehem. Sterker nog, F1 en F3 vertelden in de zogenaamde rompverklaringen dat La S. hen ooit zelf heeft verteld dat hij Gerrie Bethlehem eigenhandig heeft geliquideerd in een loods. Het ging daarbij om ‘een beer van een kerel’. De bij de liquidatie gebruikte Hollowpoint-patronen zouden zijn geleverd door getuige NN1. Ook deze getuige is nu dus gehoord op zitting. Alle drie de getuigen zijn door het kantoor van Mr. Nico Meijering opgespoord. Aangezien het om anonieme bedreigde getuigen gaat, waren de zittingen steeds achter gesloten deuren. Dit onder meer omdat La S. niet kon garanderen dat hij ‘in de hitte van de strijd’ de namen niet per ongeluk voluit zou noemen. Ik kan er dus weinig over vertellen wat er zoal besproken is.

Kroongetuige Peter La S. kreeg na de uitleg van Mr. Lauwaars gelegenheid een korte verklaring van zijn hand voor te lezen. Dat deed hij snel, zoals dat meestal gaat bij La S.. De strekking van zijn verklaringkje was dat de anonieme bedreigde getuigen zijns inziens beïnvloed zijn door de verdediging, met name Mr. Nico Meijering. De raadsman wordt door de kroongetuige beschuldigd van het vooraf informeren van de getuigen door inzage te geven in stukken. En dat is ‘laakbaar’, volgens La S.. Getuige F3 heeft volgens La S. verklaard een vergoeding te hebben gekregen van 60 euro per uur. In totaal bijna 5000 euro, wat neerkomt op 82 uur compensatie van loonderving en vergoeding van onkosten. Volgens La S. zou hierdoor de deken zijn misbruikt om gelden wit te wassen. Wat hij met dit laatste bedoelde bleef mij onduidelijk. Nogmaals, het meeste is besproken achter gesloten deuren, waardoor ik de juiste context heb gemist. De hoofd-boodschap aan de rechtbank was in ieder geval dat hij zou zijn geschaad in zijn strafrechtelijke verdediging.

Lees verder Bondtehond.