‘Wietteelt moet uit illegale circuit’

De teelt van marihuana moet uit het illegale circuit en worden gereguleerd. Dat concludeert een werkgroep van zeven burgemeesters en een wethouder. Ze hebben namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek gedaan naar de wietteelt.

De Volkskrant publiceert maandag over het rapport. De werkgroep vindt dat wietteelt moet worden gereguleerd zodat de overheid greep kan houden op de verkoop, het gebruik en de productie. Lokale bestuurders tobben met grote maatschappelijke problemen, aldus het rapport.

Alleen het oprollen van wietkwekerijen lost in de ogen van de werkgroep de problemen niet op. Georganiseerde criminaliteit wordt steeds sterker en begint het lokale bestuur te bedreigen en te beïnvloeden. Bovendien raakt wietproductie verweven met de productie van hard drugs zoals xtc.