Woning loodgieter Vlaardingen blijft gesloten

Woning loodgieter Vlaardingen blijft gesloten

De bestuursrechter in Rotterdam heeft woensdag in een kort geding beslist dat loodgieter Ron van Uffelen uit Vlaardingen en zijn gezin voorlopig niet terug kunnen naar hun woning. Op de woning en panden van de loodgieter zijn meerdere aanslagen gepleegd met explosieven. De loodgieter reageert via zijn advocaten verontwaardigd.

door Joost van der Wegen

Beeld: het huis van de door aanslagen geteisterde loodgieter in Vlaardingen

Aanslag

De burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbinga, sloot de woning van de loodgieter voor een periode van zes weken, nadat er op 20 mei van dit jaar een aanslag plaatsvond bij het huis. Een week eerder werd vlakbij de woning ook een verdachte aangehouden die in het bezit was van een explosief.

De rechter oordeelt nu dat de burgemeester deze beslissing heeft mogen nemen om de openbare orde te herstellen: ‘Door de sluiting van de woning kan de openbare orde rondom de woning worden hersteld en kan worden voorkomen dat er een nieuwe verstoring van de openbare orde plaatsvindt. Met een sluiting kunnen slachtoffers in en rond de woning worden voorkomen.’

Kinderen

De burgemeester heeft ook rekening gehouden met het feit dat er minderjarige kinderen in de woning wonen die als gevolg van de sluiting ergens anders moeten wonen. ‘Daarbij is onder meer van belang dat het loodgietersgezin geen gebruik heeft willen maken van de door de burgemeester aangeboden tijdelijke vervangende woonruimte op een locatie die goed te beveiligen is. Het gevolg daarvan is dat de kinderen nu op een andere locatie verblijven dan de loodgieter.’

De bestuursrechter oordeelt daarnaast dat de loodgieter aan het verkeerde loket staat met zijn verzoek om te bepalen dat de burgemeester onrechtmatig heeft gehandeld doordat hij ‘criminaliserende’ uitspraken over de loodgieter zou hebben gedaan.

Burgemeester Wijbinga noemde Van Uffelen eerder in de media onder meer ‘doelwit’, in plaats van slachtoffer.

Teleurgesteld

De loodgieter uit Vlaardingen en zijn gezin laten via hun advocaten Richard Korver en Jacques van Rossen weten diep teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de bestuursrechter te Rotterdam: ‘Zo bezien handelt de overheid tegenstrijdig. De burgemeester sluit de woning voor de veiligheid terwijl politie en justitie aangeven dat veiligheidsmaatregelen niet nodig zijn.’

Het gezin is nog in afwachting van een reactie van de Nationale ombudsman die ze heeft benaderd: ‘Het gezin roept de overheid op om met hen aan tafel te gaan zitten zodat ook over hun veiligheid en het welzijn van hun kinderen kan worden nagedacht en er eensgezind kan worden opgetreden. Ze wijst erop dat er geen sprake is van criminele antecedenten die zouden kunnen leiden tot het oordeel dat een of meer gezinsleden zelf betrokken zijn bij criminele handelingen.’