Discriminatie-meldingen krijgen geen vervolg

Er zijn bij het Openbaar Ministerie in Limburg tot nu toe zeven meldingen van discriminatie binnengekomen tegen een aantal Limburgse coffeeshophouders. Hun coffeeshops weigerden personen zonder een wietpas de toegang te geven omdat zij buitenlander waren of geen pas hadden. Volgens het OM is hierbij dus geen sprake geweest van discriminatie van personen wegens ras, huidskleur, of etnische of nationale afstamming. Maar die meldingen krijgen geen strafrechterlijk vervolg. 

In het nieuwe coffeeshopbeleid kan men enkel een coffeeshop bezoeken als men in de gemeentelijke basisadministratie van de plaats waar de coffeeshop staat is ingeschreven (ingezetenencriterium) en men lid is van die coffeeshop. Daarbij spelen zaken als ras, huidskleur, etnische afstamming geen rol. Beide criteria (ingezetenen en besloten club) brengen een beperking aan in de personen die een coffeeshop kunnen bezoeken, maar zijn daarmee dus niet discriminatoir zoals bedoeld in het Wetboek van Strafrecht.

In Venlo is de PvdA in Venlo maandag begonnen met een meldpunt voor overlast als gevolg straathandel door de strengere regels voor coffeeshops. De partij krijgt signalen over illegale drugsdeals en een toename van drugsrunners in de stad, zo staat in een verklaring.

Volgens de PvdA zorgt het kabinet met dit coffeeshopbeleid voor onveilige situaties. Doordat Duitsers de coffeeshops niet meer in mogen kopen hun spullen bij straatdealers, aldus de PvdA in Venlo.