Zwaardere straf bij meerdere delicten

De strafrechter krijgt de mogelijkheid om een verdachte die in één zaak voor meerdere misdrijven terecht staat, zwaarder te straffen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten van Justitie dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak.

Eén straf

Doel van de minister is om de huidige regels van de zogeheten meerdaadse samenloop in strafzaken aan te scherpen en zo criminele carrières steviger aan te pakken. Als een verdachte meerdere misdrijven heeft begaan en daarvoor terechtstaat, legt de rechter voor het totaal één straf op. De wet stelt daaraan een maximum. De rechter kijkt naar het hoogste strafmaximum van de delicten en kan daar – nu nog – een derde bij optellen.

Helft erbij

Het voorstel van de minister vergroot die optelling naar de helft. Opstelten wil het feit dat meerdere ernstige en schokkende delicten die zijn gepleegd zwaarder weegt en in de straf tot uitdrukking komt. De minister vindt de verhoging van het strafmaximum vooral wenselijk in gevallen van ongelijktijdige berechting. Dat is als een verdachte na één of meer veroordelingen wordt berecht voor een ernstig misdrijf dat vóór die veroordelingen is begaan. Volgens de huidige regels moet de rechter dan rekening houden met alle voorgaande veroordelingen. Hierdoor is de strafruimte voor het "oude" delict beperkt en kan de rechter soms niet de straf opleggen die hij zou willen.

Duits voorbeeld

In het wetsvoorstel biedt nu de mogelijkheid tot beperking van de aftrek tot alleen de eerstvolgende veroordeling. Omdat de rechter slechts rekening hoeft te houden met één veroordeling ontstaat ruimte om meer straf op te leggen. In Duitsland is dat ook zo geregeld. De minister volgt hiermee de Duitse wetgeving.

Lees meer.