Zware misdrijven kunnen niet meer verjaren

Misdrijven waarop een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer staat, kunnen vanaf 1 januari 2013 niet meer verjaren. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met het wetsvoorstel daarover. De afschaffing geldt ook voor ernstige zedenmisdrijven tegen kinderen. Tot op heden was het zo dat een misdrijf na twaalf jaar verjaart. Het is daarna niet meer mogelijk een verdachte te berechten voor zijn daad.

Er gaat ook wat veranderen voor misdrijven waarop een celstraf van acht jaar of meer staat. De verjaringstermijn gaat in deze gevallen van twaalf naar twintig jaar. De nieuwe moderne opsporingsmethodes hebben onder meer gezorgd voor de verruiming binnen deze wet. Denk bijvoorbeeld aan het zogenoemde dna-verwantschapsonderzoek, dat gebruikt wordt in de zaak Marianne Vaatstra

Deze opsporingsmiddelen maken het mogelijk om ook na lange tijd nog een verdachte te achterhalen. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2013. De opheffing van het verjaringstermijn geldt vanaf die datum ook voor misdrijven die al gepleegd zijn, maar die nog niet zijn verjaard.