Advocaat Holleeder met duivelse dilemma’s

De advocaat van Willem Holleeder – Stijn Franken – heeft te maken met tegenstrijdige belangen van (ex)cliënten. Dat is de strekking van een verhaal in De Volkskrant. Franken was advocaat van getuige Sandra den Hartog (ex van Willem) en verdiepte zich in een strafzaak tegen de zussen Astrid en Sonja Holleeder.

Door @Wim van de Pol

Deze drie zijn de voornaamste getuigen tegen Holleeder in de meervoudige moordzaak tegen hem. Toen in 2013 bekend werd dat Den Hartog en de zusters Holleeder getuige tegen zijn client Willem waren geworden verbrak Franken direct die contacten, hoewel er toen nog een FIOD-zaak liep waarin hij Sandra den Hartog bijstond. Met Den Hartog had Franken in directe zin een probleem omdat een advocaat vertrouwelijke informatie van een ex-client nooit tegen die client kan gebruiken. Praktisch gezien: Franken zou zelf nooit een kruisverhoor van Den Hartog kunnen doen in de Zaak-Holleeder.

Goudsnip

Iets vergelijkbaars geldt voor Astrid en Sonja Holleeder tegen wie het Goudsnip-onderzoek liep, op een verdenking van witwassen van criminele gelden van Heineken-ontvoerders Cor van Hout (de echtgenoot van Sonja) en Willem Holleeder. Een kantoorgenoot van Franken stond iemand in die zaak bij en Astrid Holleeder (zelf strafadvocaat) werkte op het kantoor van Franken aan die zaak. Astrid Holleeder zei in een verhoor waarover De Volkskrant beschikt: ‘Zoveel uren als we daarin hebben gestoken. We hebben veel gedeeld met elkaar. Ik heb tegen Stijn in die tijd gezegd dat ik niet wilde dat dingen uit de Goudsnip-zaak gedeeld zouden worden met mijn broer.’

Halszaak

Franken had zeer veel formeel en ook informeel contact met Astrid Holleeder, aldus de zussen. Stijn Franken beschikt dus als betrokken partij in de rechtszaak Holleeder over de meeste  informatie over de familie Holleeder.

En dat is zeer pikant omdat de rechtszaak in meerdere opzichten een halszaak is.

Willem Holleeder moet vechten om onder een absoluut levenslang verblijf in de cel uit te komen. De drie getuigen zeggen voor hun leven te vrezen als Holleeder gelegenheid krijgt wraak te nemen.

Geen bezwaar

Franken is in overleg getreden over de kwestie met de deken van de Amsterdamse advocaten. Een conclusie is dat Franken het verhoor van Den Hartog in de zaak van Holleeder door een kantoorgenoot zou kunnen laten doen. Formeel is er juridisch geen bezwaar tegen de positie van Franken, aldus deskundigen die De Volkskrant sprak.

Astrid Holleeder zou liever hebben gezien dat Franken zich zou hebben verschoond. Maar ze zegt zich neer te leggen bij de ontstane situatie.

De andere kant

Er zit niettemin een pijnlijke andere kant aan het verhaal in De Volkskrant.

In de periode vanaf medio 2013, op een moment dat Franken met Astrid Holleeder volop de verdediging van zijn client Holleeder met haar besprak, had Astrid Holleeder zich al gewend tot justitie om tegen haar broer te gaan getuigen. Zij heeft in ieder geval twee jaar tegenover Franken en haar broer dubbelspel gespeeld. Dat zal Franken zeker hebben geholpen in zijn afweging zich niet te verschonen.

Stijn Franken reageerde tegenover De Volkskrant minimaal, maar wel scherp:

Aan mij zijn veertien vragen voorgelegd. De suggesties, veronderstellingen en uitlatingen waarop die vragen zijn gebaseerd, beschouw ik als een poging de integriteit van de raadslieden aan te tasten en daarmee de verdediging van cliënt te schaden.

Gifbeker

Verder speelt op de achtergrond nog de kennis die Astrid (en Sonja) Holleeder hebben over (witwassen van) losgeld van de Heineken-ontvoerders. In hoeverre pleegden zij bijvoorbeeld telkens het misdrijf “gewoontewitwassen”? Willem Holleeder heeft al verklaard dat Astrid verklaringen die hierover zijn gedaan ‘in elkaar heeft gezet’. Hij zal ongetwijfeld nog pijnlijke onthullingen in petto hebben, waar Franken via de zussen misschien ook kennis van droeg.

Of Astrid het daar dan bij zal laten zitten of toch nog klachten tegen Franken zal indienen is afwachten; de “familie” Holleeder zal de komende jaren een gifbeker drinken. Stijn Franken loopt op een mijnenveld.

Zie ook:

Holleeder’s verbazing over kroongetuige Ros

‘Alleen Cor, Robbie en ik wisten de details’ (UPDATE)

Holleeder-verklaringen moeten van internet