De gierende angst van Dwight S.

Dwight S. liquideerde samen met Remy H. in 2006 kroegbaas Thomas van der Bijl. Hoewel S. aanvankelijk openheid van zaken gaf tegenover justitie en politie, hield hij later tijdens het hoger beroep van het Passageproces zijn kaken stijf op elkaar. 

Tijdens de pro forma zitting van Willem Holleeder afgelopen donderdag werd een aanwijzing gegeven  voor het halsstarrig zwijgen van S.: angst voor de Neus.

In het requisitoir van het OM staat dat getuige Hidir K. het volgende zou hebben gezegd: ‘… dat Bülent A. die gedetineerd zat met Dwight S. de groeten had gekregen van de chef (Holleeder) en dat A. voor een bedrag van 1,5 ton Dwight moest aanpakken, omdat hij een verrader zou zijn.’

Veroordeeld

De weigering van Dwight S. om te verklaren tijdens het hoger beroep van Passage heeft hem in problemen met justitie gebracht. Door zijn weigerachtige houding is hij veroordeeld tot 101 dagen gevangenisstraf. Ook riskeert hij opschorting of beperking van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI).

Aanvankelijk werd gedacht dat de weigering van S. te maken had met de bedreigingen die Fred Ros eerder aan het adres van de moordenaar van Van der Bijl had gedaan. Doordat Ros was overgelopen naar justitie leek die dreiging niet realistisch en wekte het stilzwijgen van S. verbazing.

Als de bewering van getuige Hidir K. klopt, dan lijkt het er op dat S. vooral bang is voor Willem Holleeder.

Eerder bericht over het zwijgen van S. staat hier