De laatste kans voor Dino Soerel (#2)

Het gerechtshof in Amsterdam beschikt over een geluidsopname van een verklaring van kroongetuige Peter la Serpe waarin deze Willem Holleeder expliciet aanwijst als opdrachtgever voor de moorden op Thomas van der Bijl (2006, foto): ‘Ja dat was de man!!’.

Door @Wim van de Pol

De opname betreft de nooit echt bekend geworden (zogeheten) “weglating 04-03”. In augustus vorig jaar is deze opname bij het dossier van het gerechtshof gevoegd. Dino Soerel’s advocaat Nico Meijering gebruikte de “weglating 04-03” de afgelopen weken in zijn pleidooi. Soerel wordt verdacht van opdracht geven voor de moorden van Van der Bijl en Kees Houtman.

Holleeder-weglatingen

In 2011 en 2012 werden al passages toegevoegd aan het relaas van kroongetuige Peter la Serpe die op voorwaarde van La Serpe aanvankelijk waren weggelaten. De “Holleeder-weglatingen” werden ze in het Passage-proces genoemd. Sindsdien was al bekend dat Peter la Serpe eerder op een hele reeks momenten klinkklaar (en soms onder ede) gelogen had (of dingen verzwegen) over zijn kennis over Holleeder. Een hele mooie leugen is bijvoorbeeld wat hij zei tegen de rechter-commissaris, in 2007:

Of Holleeder achter liquidaties zit? Ik heb daar geen verklaringen over afgelegd dus is het voor mij niet zo. Nooit heeft iemand tegen mij gezegd dat Holleeder achter liquidaties zit, maar het zou mij niet verbazen.

Een leugen. Hij had toen al wel belastende dingen over Willem Holleeder gezegd. En ook over diens mogelijke betrokkenheid bij twee moorden. Een ander voorbeeld. Tegen de rechtbank zei La Serpe – onder ede – in 2009:

U vraagt mij of ik in het kader van de overeenkomst nadere afspraken met het Openbaar Ministerie heb gemaakt omtrent het thema naar waarheid verklaren (…) om in mijn verklaringen hier en daar wat zaken weg te laten (…) Nee, daar is nooit over gesproken.

Ook een leugen. Een hele serie passages over Willem Holleeder bleek te zijn weggelaten, telkens in overleg met het Openbaar Ministerie. Zo was er een passage weggelaten over een ontmoeting met Holleeder in Amsterdam-Buitenveldert waarin deze duidelijk als opdrachtgever van de moord op Houtman leek op te treden. ‘Osdorp eerst’, zei Holleeder volgens La Serpe, waarmee Kees Houtman werd bedoeld. La Serpe had Holleeder ook wel eerder genoemd, maar het bleven altijd zachte beweringen (zie hier en hier).

De reden dat La Serpe toen hij in 2006 begon te verklaren nooit over Holleeder wilde vertellen als opdrachtgever van moorden was uit angst voor zichzelf en zijn familieleden. Hij onthulde in het najaar van 2011 niettemin toch dat er stukjes over Holleeder uit zijn verklaringen waren weggelaten. Hij deed de ontboezeming omdat hij een conflict met het Openbaar Ministerie had over zijn getuigenbescherming.

Direct en hard

Dit was allemaal bekend. Maar, er waren nóg een paar belangrijke passages uit de verklaringen van La Serpe weggelaten.

Vorig jaar veredelde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geluidsopnames van een vroege (kluis)verklaring in opdracht van het gerechtshof. Pas in het pleidooi van advocaat Nico Meijering bleek hoe direct en hard zijn beschuldigingen naar Holleeder zijn. Veel harder dan bekend.

La Serpe en Jesse Remmers werkten samen aan liquidaties, zo is het verhaal, waarbij Jesse volgens La Serpe steeds de opdrachten doorkreeg. Op het veredelde geluidsmateriaal (uit 2006, enkele maanden nadat La Serpe was begonnen te vertellen) bleken de volgende passages te horen te zijn:

V.: Waarom dat Van der Bijl was geliquideerd…
La S.: Ja precies.
V.: Wat zei Jesse [Remmers] over de rol van Willem in deze liquidatie?
La S.: Nou, niet alleen in deze liquidatie. Willem was ehh in Jessies ogen, laat ik het zo zeggen, was Willem de man. Hij heeft het verstrekt.

En verderop:

V.: Dat kan. Maar ik wil nog één ding vragen. Je hebt ook een Willem genoemd in een eerder verhoor met betrekking tot het feit dat Van der Bijl prioriteit had. Hoe ligt dat?
La S.: Hoe bedoel je?
V.:Nou je hebt in het vorige verhoor ook Willem genoemd.
La S.: Ja dat het van Willem afkomt?
V.: Nou goed dat weet ik dus niet.
La S.: Nou ja, laat ik het zo zeggen in alle gesprekken die ik met Jesse heb gehad over Van der Bijl dan is de naam Willem misschien wel tien keer genoemd.
V.: Dan bedoel je Willem Holleeder dan?
La S.: Ja dat was de man!!

La Serpe hield steeds vol dat hij Holleeder en Soerel als twee handen op één buik opvatte, twee opdrachtgevers dus. De rechtbank geloofde dat niet en sprak Soerel vrij.

Advocaat Meijering betoogde tijdens zijn pleidooi voor het hof dat het uiteindelijk boven water komen van deze “weglating 04-03” voor Dino Soerel (foto links) van kardinaal belang is. Hiermee zegt hij definitief te kunnen aantonen hoe La Serpe – om Holleeder niet te belasten – in de vele jaren en verhoren die volgden de rest van zijn verklaringen aanpaste met zijn fantasie. Hij moest met een andere opdrachtgever komen voor de moord op Van der Bijl, een andere dan Holleeder.

En die persoon werd Dino Soerel, aldus Meijering, La Serpe schoof Soerel op de plaats van Holleeder.

(wordt vervolgd)

Zie ook:

De laatste kans voor Dino Soerel (#4)

De laatste kans voor Dino Soerel (#3)

De laatste kans voor Dino Soerel (#1)