Vragen over de Endstra-getuige

Een aantal dingen rond Hidir K., die in een getuigenbeschermingsprogramma is getreden en getuige is in de Endstra-zaak, is raar. Het raarste is dat de officier van justitie maandag zei dat K. pas na de aanhouding van de vermeende schutter Namik Abbasov was ‘boven komen drijven’.

Door @Wim van de Pol

Die bewering is opvallend. Abbasov werd in 2011 in Polen aangehouden na een dna-match. Hidir K. figureert al minstens sinds 2005 in de onderzoeken naar de moorden op Endstra en Mieremet, twee moorden waarbij de Amsterdamse recherche eenzelfde dadergroep voor in onderzoek heeft. In het Boeddha-onderzoek naar de moord op Mieremet op 2 november 2005 staat Hidir K. apart vermeld als één van de personen die zijn ‘geïdentificeerd’. Hij was altijd al in beeld. Waarom zeiden de officieren van justitie dat maandag niet gewoon tegen de rechtbank?

2007

Dezelfde Hidir K. komt ook voor in anonieme informatie die de officieren van justitie Michiel van IJzendoorn en Sabine Tammes sinds 2007 onder zich hebben. En niet zomaar informatie. Het is CIE-informatie waarin er melding wordt gemaakt van de verdenking dat het bekende groepje Turkse Nederlanders dat nu terechtstaat (Ziya G., Ali T., Ali N., Ozgür C.) samen met anderen liquidaties uitvoeren. Ook in die informatie kwam Hidir K. voor. Hij was dus een bekende en niet iemand die naar aanleiding van de arrestatie van Namik Abbasov pas in beeld kwam. De politie ziet K. ook als een man die geregeld omging met andere verdachten in recherche-onderzoeken. ‘Een clown’, zo karakteriseerde advcaat Nico Meijering van Ozgür C. de nieuwe getuige Hidir K., maar dan wel eentje die bekend was in de verdachtengroep.

Marchanderen

‘Wat schuift het? Dat heeft de getuige in feite gezegd’, zei Meijering. Het Openbaar Minsterie slaat steeds nieuwere wegen in met de beschermde getuigen, volgens de advocaat. Marchanderen over bescherming en het afleggen van kluisverklaringen zijn wettelijk alleen bij hoge uitzondering toegestaan. De voorzitter van de rechtbank haakte daarop in. Ze vroeg ter zitting of de verklaring van Hidir K. ook zou zijn ingebracht in het dossier als die ontlastend was geweest. ‘Nee’, zei de officier van justitie Van IJzendoorn.

Prietpraat

In de verklaringen die nu op tafel liggen noemt K. zowel Holleeder als Soerel als opdrachtgever voor de Endstra-moord. Doorvragen van de rechercheurs levert echter geen nadere details. ‘Vage prietpraat’, noemt advocaat Meijering dat. Dat moge zo zijn. De ervaring leert dat kroongetuigen, zoals Peter la Serpe, onder leiding van justitie of de recherche hun verklaringen soms verdelen in verschillende afleveringen. Legde K. misschien nog meer verklaringen af over andere mensen of andere moorden, zoals de moord op John Mieremet? Ook in dat onderzoek komen zijn naam en die van Endstra-verdachten voor.

Blamage

Op 1 december doet de rechtbank uitspraak over het verzoek van de advocaten het OM niet-ontvankelijk te verklaren. Als dat niet gebeurt kan de zaak nog lang voortslepen met onder meer het verhoor van K.. Het Openbaar Ministerie zei zich niet te zullen verzetten tegen het horen van een tiental getuigen. ‘Het is tijdrekken’ zegt Nico Meijering, ‘ze vinden het een blamage de zaak op te geven, ze hopen dat er nog iets gebeurt.’

Zie ook:

Inzoomen op Endstra en Mieremet

Lees meer over het Endstra-onderzoek in De Liquidatiedossiers.