Maserati-directeur krijgt nu drie jaar cel

Voormalig directeur Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale is woensdag door het gerechtshof Amsterdam in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en drie maanden cel. Bijna een jaar meer dan in eerste aanleg.

Een miljoen

De man die zich van zijn verdiensten als semi-ambtenaar een Maserati aanschafte heeft zich volgens het hof onder meer schuldig gemaakt aan het ontvangen van steekpenningen, oplichting, witwassen, het doen van een valse belastingaangifte, valsheid in geschrift en meineed. De rechtbank legde verdachte eerder een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden op.

Het hof gaat ervan uit dat Möllenkamp voor ongeveer een miljoen euro heeft laten omkopen. Ook maakte hij een valse factuur ten behoeve van de onderneming van zijn echtgenote op. De rechtbank sprak hem daarvan eerder nog vrij.

Spaanse villa

De steekpenningen waren afkomstig van drie ondernemingen. Woningbouwvereniging Rochdale was een belangrijke opdrachtgever voor twee van die drie ondernemingen. Hierdoor zijn afhankelijkheidsrelaties ontstaan waar de verdachte misbruik van heeft gemaakt. Bij de omkoping in verband met grote onroerendgoed-transacties en sloopopdrachten ging het om grote geldbedragen, luxe auto’s en het langdurig gebruik van een Spaanse villa. De verdachte heeft ook geprobeerd de steekpenningen te verhullen door ze te presenteren als “leningen”. Hij liet de raad van commissarissen bewust onwetend van de betalingen en heeft daarmee controle door de raad van commissarissen van Rochdale verhinderd, aldus het hof. De verdachte heeft tegen de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties gezegd dat hij nooit steekpenningen heeft aangenomen. Het hof vindt dat hij bewust een valse verklaring afgelegd en daarmee de Tweede Kamer gehinderd in zijn staatsrechtelijke controletaak. De verdachte heeft zich tevens schuldig gemaakt aan belastingfraude, omdat de steekpenningen niet werden opgegeven als fiscaal inkomen.

Privékosten

Het hof acht Möllenkamp ook schuldig aan het ten onrechte declareren van privékosten bij Rochdale door misbruik te maken van zakelijke creditcards en het langdurig gebruik van zakelijke mobiele telefoons door zijn kinderen. Het hof vindt in beginsel voor alle feiten tezamen een gevangenisstraf van vier jaar passend. Door de lange duur van de rechtsgang bij de rechtbank heeft het hof de gevangenisstraf verminderd met 9 maanden. De eis van het Openbaar Ministerie in hoger beroep was drie jaar gevangenisstraf.

Zie het arrest.