Wladimiroff is strafadvocaat Demmink (UPDATE)

De strafadvocaat van Joris Demmink, oud-secretaris-generaal op het ministerie van Justitie, is Mischa Wladimiroff, zo blijkt uit navraag van Crimesite bij het gerechtshof in Arnhem. Deze week is er een zitting in de klachtprocedure die twee Turkse jongens hebben aangespannen. Zij eisen strafrechtelijke vervolging van Demmink omdat zij zouden zijn misbruikt in Turkije door Demmink. De positie van Wladimiroff is erg opmerkelijk, omdat hij zich voor het Openbaar Ministerie met de Baybasin-zaak heeft beziggehouden. 

Door @Wim van de Pol

Demmink wordt ook in verband gebracht met de strafzaak tegen de Turk Hüseyin Baybasin, in de herzieningsprocedure die momenteel loopt bij de Hoge Raad. Wladimiroff stelde zich als lid van de toenmalige commissie Buruma op tegen herziening van de zaak Baybasin. Bovendien was hij ooit zelf advocaat van Baybasin. 

Landelijk parket

In 2011 en 2012 deed de Rijksrecherche in Nederland een zogeheten oriënterend feitenonderzoek naar de aangiftes van de vermeende slachtoffers van Demmink, Osman B. en Mustafa Y.. Begin 2012 besloot het landelijk parket van het Openbaar Ministerie Demmink niet te vervolgen omdat de verklaringen te vaag zouden zijn. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 1996. Demmink heeft sinds 2006 beweerd dat hij sinds 1987 niet meer in Turkije is geweest. Maar onlangs maakte Crimesite een document van het Openbaar Ministerie in Istanbul openbaar waaruit bleek dat Demmink in 1996 in Turkije was en voorwerp van onderzoek was om kindermisbruik.

Straatkinderen

Het Openbaar Ministerie in Arnhem dat de klachtzaak tegen Demmink behandelt heeft gezegd onderzoek naar dit document te willen doen en het in het dossier over Demmink te voegen. Volgens getuigenverklaringen, die ook bij de Hoge Raad in de Baybasin-zaak zijn ingebracht, liet Demmink door Turkse politiemensen straatkinderen bij hem brengen (zie ook hier).

Dubbele moord

Mischa Wladimiroff was lid van de Toegangscommissie afgesloten strafzaken (TCEAS) die in het leven werd geroepen na het debacle van de Schiedammer Parkmoord. In 2011 wees deze commissie een verzoek tot herziening van de wegens dubbele moord tot levenslang veroordeelde Baybasin af. Daarna diende de advocaat van Baybasin een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Daarin komt zij met nieuwe informatie uit Turkije, onder meer een overheidsrapport waarin staat dat Joris Demmink door de toenmalige Turkse autoriteiten werd gechanteerd met zijn seksueel misbruik in Turkije. Demmink zou de vervolging van Baybasin in Nederland hebben aangezwengeld, als hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie.

Manipulatie

Klaas Langendoen reisde voor advocaat Van der Plas meer dan tien maal naar Turkije om onderzoek te doen. Hij droeg verschillende getuigen aan bij de TCEAS. Onder meer een oud-politieman die zou willen verklaren over manipulatie van telefoongesprekken van Baybasin ten behoeve van het Nederlandse onderzoek. Wladimiroff hield het horen van die getuige in Turkije op het laatste moment tegen, aldus Langendoen, die in reactie 'ontgoocheld' zegt te zijn door het nieuws dat juist Wladimiroff nu Demmink blijkt te verdedigen.

Blokkade

Langendoen: 'Het was de heer Wladimiroff die ervoor heeft gezorgd dat de destijds geplande reis die ik zou maken met de heer Buruma en diens adviseur Jacobs naar Turkije om de waarheid in de zaak Baybasin boven water te krijgen, werd geblokkeerd. Hierdoor ging het gesprek met de belangrijkste getuige die zich bevond in Turkije niet door. Als u mij nu verteld dat Wladimiroff advocaat is van Demmink dan begrijp ik die blokkade destijds van de advocaat Wladimiroff om de waarheid boven water te krijgen. Het is ongelofelijk dat de advocaat van Demmink dit onderzoek van de TCEAS zo heeft kunnen beïnvloeden, sterker nog, heeft kunnen frustreren. Nu is het toch wel tijd dat de beerput eindelijk eens opengaat en er een serieus onderzoek wordt gedaan naar het reilen en zeilen van zulke machtige mannen die kennelijk beslissen wat er wel en niet wordt gedaan in het belang van hen zelf of van hun cliënt. Ik vind het zonder voorbehoud echt tijd dat ons parlement zijn verantwoordelijkheid gaat nemen en zelf een goed onderzoek gaat instellen naar deze praktijken'.

Geen bemoeienis

In een reactie laat Mischa Wladimiroff aan Crimesite weten dat het hem niet vrij staat informatie over zijn professionele relatie met een cliënt aan derden te verstrekken. Wladimiroff: 'Ik kan u slechts slechts berichten dat ik als lid van de TCEAS geen enkele inhoudelijke bemoeienis heb gehad met de aan de heer Demmink gemaakte verwijten die thans in de beklagprocedure aan de orde zijn en dat er met hem geen contact is geweest. In het verleden heeft de heer Baybasin mij ooit als raadsman gevraagd zonder dat dit tot een inhoudelijke bemoeienis heeft geleid.'

Demmink, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, opereerde tot nu toe met de civiele advocaat Harro Knijff, die door het ministerie van Justitie wordt betaald.