1 op de 5 ex-gedetineerden aan het werk

Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden heeft drie maanden na afloop van detentie een uitkering als voornaamste bron van inkomsten. Een vijfde deel haalt zijn inkomsten vooral uit werk. De resterende 34 procent heeft geen voor CBS waarneembare inkomsten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Analyse

Het CBS maakte een analyse over de sociaaleconomische situatie in de periode 2011–2013 van een groep mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring terechtkwamen en deelnamen aan het Prison Project, dat is een grootschalig onderzoek naar de effecten van gevangenisstraf in Nederland.

Veel VMBO

De ex-gedetineerde mannen uit deze groep hebben relatief vaak een laag opleidingsniveau. Ruim 60 procent heeft maximaal een vmbo-opleiding afgerond. Dat is ruim twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. In 2012 had 30 procent van de Nederlandse mannen tussen de 15 en 65 jaar een opleiding op vmbo-niveau of lager. Het opleidingsniveau van ex-gedetineerden met werk is iets hoger dan van mannen met een uitkering of zonder inkomen. 57 procent heeft geen opleiding gevolgd of maximaal op vmbo-niveau, 36 procent heeft een opleiding op middelbaar niveau doorlopen en 6 procent heeft een hoog opleidingsniveau.

De gemiddelde leeftijd is hoger in de groep ex-gedetineerden met een uitkering dan in de groepen met werk en zonder inkomen.