10% meer politiegeweld in 2018

Het aantal gevallen van verbaal en fysiek geweld tegen politieagenten is vorig jaar met ruim 10% gestegen van 9.598 meldingen in 2017 naar 10.593 meldingen in 2018. Dat blijkt uit cijfers die de politie heeft gepubliceerd. De meldingen variëren van scheldpartijen en bedreigingen tot mishandelingen en het inrijden op agenten. Vergelijken met jaren daarvoor is lastig, omdat de politie meldingen van agenten toen nog niet centraal registreerde.

Drank en drugs

Vooral bij ongeplande aanhoudingen (3.030 keer) en in het uitgaansleven (2.431 keer) werden politiemensen vorig jaar met geweld geconfronteerd. En dat betreft dan alleen de gevallen waarvan melding is gedaan. Het daadwerkelijke aantal geweldsincidenten tegen politiemensen ligt hoger. Ruud Verkuijlen, programmamanager GTPA (Geweld tegen politieambtenaren): ‘Uit de cijfers blijkt ook dat politiemensen vooral tijdens festiviteiten en in uitgaansgebieden steeds vaker met geweld tegen henzelf te maken krijgen. Hetzelfde geldt voor agressie en geweld tijdens een aanhouding. Vaak zijn drank en drugs in het spel en wij zien dat mensen een kort lontje hebben.’

Cijfers

Bij festiviteiten steeg het aantal meldingen van politiegeweld van 95 in 2017 naar 261 in 2018. Huiselijk geweld ging van 436 naar 577. Met name het aantal geweldsincidenten in het verkeer laat een opvallende stijging zien: van 535 naar 824. Het aantal meldingen rondom voetbal daalt daarentegen: van 183 in 2017 naar 126 vorig jaar. Het aantal pogingen tot moord steeg van 4 naar 8, het aantal pogingen tot doodslag van 145 naar 166.

Zwaardere straffen

Ministers Dekker en Grapperhaus werken aan een wetsvoorstel om daders zwaarder te kunnen straffen. Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken om sneller tot een celstraf over te kunnen gaan in geval van geweld en agressie tegen politie en hulpverleners. Verkuijlen vindt het een goede stap: ‘Wij vinden dat agressie en geweld tegen politiemensen afgelopen moet zijn. Het opleggen van afschrikwekkende straffen kan daar een bijdrage aan leveren. De bewindslieden onderzoeken nu of het mogelijk is niet langer een taakstraf op te leggen bij fysiek geweld tegen politiemensen en hulpverleners.’

Op dit moment vraagt het OM al een twee keer zo hoge strafeis bij geweld tegen mensen met een publieke functie. Het is aan de rechter of die verhoging ook daadwerkelijk wordt opgelegd.