13 jaar voor schieten op agenten

Een 54-jarige man is door het gerechtshof veroordeeld voor poging tot doodslag voor het meerdere malen schieten op twee politieagenten, op 23 augustus 2011 in Best. Eén van de agenten schoot als eerste. Eén agent raakte gewond in zijn been.

Fouilleren

De agenten kregen op 23 augustus 2011 een melding dat bij het spoor een man was gezien met een pistool. Enige tijd later zagen ze in de Hoofdstraat van Best deze man uit een taxi stappen, waarop ze de man staande hielden. Toen één van de agenten hem wilde fouilleren, sloeg de man op de vlucht. Daarbij hield hij een doorgeladen vuurwapen met gestrekte arm naar achteren op de agenten gericht.

Been

Onderzoek heeft aangetoond dat één van de agenten de eerste schoten heeft gelost, waarna de verdachtegericht op de agenten heeft geschoten totdat zijn wapen leeg was. Eén van de agenten werd tijdens de schietpartij in zijn been geraakt. Ook de verdachte is geraakt voordat hij zich overgaf.

Opwelling

Het lijkt erop dat het schieten door de verdachte in een opwelling is gebeurd toen hij merkte dat de agenten hem wilde fouilleren. Er was te weinig reële gelegenheid om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn handelen. Om die reden is er geen sprake van voorbedachte raad en dus ook niet van poging tot moord, zegt het hof.

Geen noodweer

De verdachte beriep zich tijden het proces op noodweer. Het hof vindt dat hier geen sprake van is. Door met een getrokken en doorgeladen wapen op de agenten te richten ontstond voor hen een acute levensbedreigende situatie. Hierdoor waren zij gerechtigd te schieten, zegt het hof. Niet de verdachte maar de agenten verkeerden in een noodweersituatie.

Strafverzwarend

Het hof vreest dat de verdachte een ernstig gevaar vormt voor de samenleving. De man heeft aangegeven een liefhebber te zijn van vuurwapens. Bij het bepalen van de straf heeft het hof rekening gehouden met verschillende strafverzwarende omstandigheden. Door in het drukke centrum van Best op de politie te schieten was de verdachte bereid het leven van twee agenten en ook van onschuldige omstanders in gevaar te brengen. De agenten zijn na vier jaar nog steeds niet aan het werk in hun oude functie. Ook het feit dat de verdachte tot op de dag van vandaag zijn eigen gedrag volstrekt logisch en gerechtvaardigd vindt en eigenlijk de agenten onverantwoord gedrag verwijt, werkt door in de hoogte van de straf.

Hoge Raad

Het gerechtshof veroordeelde de verdachte op 20 maart 2013 tot 16 jaar cel voor poging moord. De Hoge Raad vernietigde deze uitspraak en wees de zaak terug naar een andere strafkamer van het hof met de opdracht opnieuw te oordelen over het bewijs en de straf.

Het arrest.