1500 strafzaken geschrapt door tekort aan rechters in Gelderland

Door personeelstekorten en steeds langer durende behandelingen van rechtszaken bij de rechtbank Gelderland worden door het Openbaar Ministerie 1500 strafzaken geseponeerd. Volgens het OM gaat het om “strafzaken waarbij sprake is van een verdenking van een relatief licht vergrijp, zedenzaken worden bijvoorbeeld niet geseponeerd”.

Termijn overschreden

Het OM meldt donderdag in een persbericht dat door personeelstekorten en steeds complexer geworden zaken er minder zittingscapaciteit beschikbaar is en het langer kan duren voordat een strafzaak behandeld kan worden. In totaal worden er daardoor 1500 strafzaken geseponeerd en niet meer voor de rechter gebracht, omdat de redelijke termijn dreigt te worden overschreden.

Politierechters

Het gaat om verdachten van lichte vergrijpen die vooral door politierechters worden afgehandeld, zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, openbare dronkenschap of lichte verkeersovertredingen. Daar zitten echter ook slachtoffers van geweld of een woninginbraak bij, die vaak met fysieke of financiële schade kampen.

‘Moeilijk te accepteren’

Henk Naves (voorzitter Raad voor de rechtspraak) en Rinus Otte (procureur-generaal OM) zeggen in een gezamenlijke reactie: ‘Dat verdachten op deze manier niet meer voor de rechter komen is niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de rechtspraak en het OM moeilijk te accepteren. Dit is een unieke situatie: grote aantallen sepots zijn in de rest van het land niet aan de orde.’

Naves geeft aan dat de personeelstekorten niet alleen in Gelderland spelen:

‘Ook in de rest van het land zijn er personeelstekorten. Hoewel de optie uiteraard is onderzocht, bleek het daarom niet mogelijk om de Gelderse zaken op andere plekken in het land te behandelen. Daarbij speelt ook mee dat de afgelopen periode veel gerechten druk zijn geweest met het behandelen van zaken die door coronaperikelen zijn uitgesteld. Een opeenstapeling van factoren.’

Nieuwe rechters

Inmiddels zijn er – aldus het OM – meer financiële middelen voor de rechtspraak toegezegd. Zo worden er sinds kort extra rechters geworven en opgeleid. Het aantal nieuwe rechters dat per jaar wordt opgeleid is toegenomen van 80 naar 130, maar dat lost de problemen op korte termijn niet direct op. Het opleiden van een rechter duurt jaren, waardoor de personeelstekorten de komende jaren blijven bestaan.

Veel kritiek

Vanuit de advocatuur, rechtbanken, burgemeesters en slachtoffers klinkt veel kritiek op de beslissing om 1500 strafzaken te seponeren.