2011: 165 slachtoffers moord en doodslag

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2011 in Nederland 165 mensen om het leven zijn gebracht. Het gaat om 111 mannen en 54 vrouwen. Van het aantal mannelijke slachtoffers van moord en doodslag is ongeveer 35 procent gedood met een vuurwapen. Vrouwen kwamen in verhouding vaker door verwurging of verstikking om het leven dan mannen.

In de afgelopen vijftien jaar zijn er in Nederland 3058 mensen slachtoffer geworden van moord en/of doodslag. Hiervan waren er 2,6 duizend inwoner van Nederland en de rest komt uit het buitenland. De laatste zes jaar is er een stabiele lijn te ontdekken in het aantal moorden en/of doodslagen. Het ligt gemiddeld op ongeveer 167 slachtoffers per jaar, aldus de cijfers van het CBS.

Van de 2,6 duizend inwoners van Nederland die slachtoffer waren van moord of doodslag in 1997-2011 was 45 procent allochtoon. Relatief gezien is de sterfte door moord en doodslag bij mannen van niet-westerse afkomst gemiddeld zes keer hoger dan bij autochtonen. Bij mannen van Antilliaanse en Arubaanse afkomst is het risico slachtoffer te worden zelfs veertien keer hoger dan bij autochtonen.

In Amsterdam vallen relatief de meeste slachtoffers, bijna 3 op 100 duizend personen in de afgelopen vijf jaar. Ook in Rotterdam en Den Haag is dit aandeel hoger dan gemiddeld. Het moordcijfer in de drie grote steden samen is gemiddeld ruim drie keer hoger dan in de rest van ons land.

Voor het hele overzicht: zie cijfers CBS.