2015: iedere 3 dagen 1 moord

In Nederland kwamen vorig jaar 120 mensen om het leven door moord of doodslag: 77 mannen en 43 vrouwen. Dat meldt het CBS vandaag. Elsevier kwam eerder deze maand met een aantal van 115. Hoe dan ook, er is een dalende trend waarneembaar. In 2000 vonden er nog ruim 200 moorden plaats. 

Volgens het CBS werd ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, omgebracht door de partner of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis of vriend vaak de dader. Onder mannen van Antilliaanse herkomst ligt het risico om slachtoffer te worden van moord veertien keer hoger dan onder autochtone mannen. Dergelijke trendcijfers bleken ook al uit het boek Misdaadatlas van de Lage Landen dat in mei van dit jaar verscheen.

Stijging eerste helft 2016

Uit het bovengenoemde onderzoek van Elsevier bleek overigens ook dat het aantal levensdelicten in de eerste helft van 2016 flink gestegen is ten opzichte van de eerste helft van 2015: 69 (2016) tegenover 59 (2015). Een stijging van 10 moorden dus.

Het is dus de vraag in hoeverre de dalende trend van het aantal levensdelicten ook in 2016 door zal zetten.

Liquidaties

De meeste mannen die tussen 2011 en 2015 zijn vermoord, waren tussen de twintig en vijftig jaar. Onder de vermoorde vrouwen vielen er ook relatief veel slachtoffers onder zestigplussers.

Bij het aantal mannen dat in de periode 2011 – 2015 werd vermoord, ging het in 13 procent van de gevallen om een afrekening in het criminele milieu.