2015: minder geregistreerde misdrijven

Het CBS meldt dat het aantal geregistreerde misdrijven in 2015 weer is gedaald, tot onder een miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald. De dalende trend is al enkele jaren zichtbaar. De laatste acht jaar is het aantal geregistreerde misdrijven met 26% gedaald. 

De daling is terug te vinden onder vrijwel alle soorten misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal nam sinds 2007 met bijna de helft af. Het aantal personen dat zegt slachtoffer te zijn geworden van criminaliteit vertoont een vergelijkbare daling.

Minder verdachten

Het totaal aantal door de politie geregistreerde verdachten daalde sinds 2007 met ruim 40 procent, van 497 duizend (2007) naar bijna 284 duizend (2015). Het gaat daarbij om 196 duizend verschillende personen. De daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie en rechter toe behoren.

Zo handelde het OM ruim 205 duizend zaken af in 2015, ruim een kwart minder dan in 2007. In 2015 deed de rechter bijna 103 duizendzaken af. Dit is iets meer dan in 2014, maar bijna een vijfde minder dan in 2007.

In de eerder dit jaar verschenen Misdaadatlas van de Lage Landen nog veel meer misdaadcijfers.

Meer bij het CBS.