2016: 15 schietincidenten politie onderzocht

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Rijksrecherche in de eerste helft van 2016 onderzoek gedaan naar vijftien schietincidenten waarbij politiefunctionarissen in de uitoefening van hun functie gebruik hebben gemaakt van het vuurwapen.

Ricochet

Bij die vijftien schietincidenten vielen in totaal drie dodelijke slachtoffers en dertien gewonden. Van deze dertien gewonden, betrof het in twee gevallen een politieagent. In één geval werd de agent geraakt door een kogel van een collega, dit was mogelijk een ricochet waarbij een afketsende kogel een ongecontroleerde richting aanneemt. Dat is nog in onderzoek. In de andere casus betrof het een agent die tijdens een Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT)-oefening gewond raakte.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal schietincidenten de laatste vijf jaar licht is gestegen.

Feitenonderzoek

Alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met ernstig letsel of dood tot gevolg worden door de Rijksrecherche onderzocht. Onder het directe gezag en beheer van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het OM, doet de Rijksrecherche ‘onpartijdig onderzoek’. Als de Rijksrecherche het feitenonderzoek heeft afgerond wordt het aan het OM gezonden. De officier van justitie beslist op basis van het feitenonderzoek over de rechtmatigheid van het vuurwapengebruik.

In hoeveel gevallen tot vervolging is overgegaan vermeldt justitie niet bij de cijfers.

Het overzicht over de periode 2010 – 2015:

2010
Aantal schietincidenten: 25
Aantal gewonden: 24
Aantal dodelijke slachtoffers: 3

2011
Aantal schietincidenten: 30
Aantal gewonden: 29
Aantal dodelijke slachtoffers: 5

2012
Aantal schietincidenten: 24
Aantal gewonden: 19
Aantal dodelijke slachtoffers: 5

2013
Aantal schietincidenten: 33
Aantal gewonden: 31
Aantal dodelijke slachtoffers: 2

2014
Aantal schietincidenten: 33
Aantal gewonden: 31
Aantal dodelijke slachtoffers (zelfmoord): 2

2015
Aantal schietincidenten: 30
Aantal gewonden: 29
Aantal dodelijke slachtoffers: 0