Spectaculaire stijging internettaps

Het aantal internettaps van de politie stijgt explosief: van ruim 3000 in 2011 naar ruim 16.000 in 2012. Het aantal telefoontaps dat voor strafrechtelijk onderzoek is geplaatst is in 2012 een beetje gestegen: met 3% tot 25.487 taplasten voor telefoonnummers. Dat schrijft minister van Justitie Ivo Opstelten aan de Tweede Kamer. 

De lengte van de machtiging om te tappen lijkt af te nemen, dat betekent dat de gemiddelde tijd dat de politie een nummer tapt korter wordt. Maar hoeveel korter schrijft de minister er niet bij.

Historische gegevens

Het aantal vorderingen gegevensverstrekking (daarbij gaat het vooral om het opvragen van zogeheten historische verkeersgegevens) is met ruim 10% gestegen van 49.695 naar 56.825. Met historische verkeersgegevens kan de politie analyseren waar een bepaalde telefoon is geweest en met welke nummers de telefoon contact had.

Overbodig

Opstelten schrijft dat er misschien een verband is tussen deze stijging en de afname van de gemiddelde looptijd van een tap. Dat komt doordat bevragen van historische gegevens over het belgedrag vanaf een telefoonnummer informatie op kan leveren die langer tappen overbodig maakt.

Patronen

Voor inlichtingendiensten, die grote hoeveelheden verkeersgegevens van zoveel mogelijk mensen verzamelen, zijn de patronen van belgedrag (wie belt wanneer met wie?) interessanter dan het afluisteren zelf. Op die manier kan "verdacht" gedrag, bijvoorbeeld een groep mensen die een in een bepaalde stad samenkomt in kaart komen. De politie gebruikt dat soort analyses om criminele netwerken in kaart te brengen, taps uitluisteren is een dure en langduriger methode. Ook de hiërarchie binnen een groep komt met zo'n analyse duidelijk in beeld.

Internet op smartphones

Opvallend is de toename van het aantal zogenaamde internettaps (IP-taps). Het totaal komt uit op 16.676 in 2012, terwijl het in 2011 nog ging om 3.331 taps. Die toename valt te verklaren door de toename van het gebruik van smartphones in onze samenleving. Wanneer daar een tap op wordt gezet, gaat het technisch gezien om twee taps: één op de spraak en één op het datakanaal. Lees hier meer over de techniek achter het internettappen.

Dossier Afluisteren op Crimesite.