2,5 jaar cel voor president Hells Angels

De rechtbank in Haarlem heeft de 34 jarige Lysander de R. (34), president van de Haarlemse Hells Angels, veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor onder meer het voorhanden hebben van een aantal (vuur)wapens en munitie. Er was drie jaar geëist.

Hij pleegde die feiten samen met zijn schoonvader, van 1 april tot 17 september 2014. Hij is verder gestraft voor het mishandelen van twee cafébezoekers op 27 december 2014. Hij is vrijgesproken van het bezit van een mes in de vorm van een bankpas/creditcard, aangezien dat mes pas ruim zeven maanden later bij een doorzoeking is gevonden.

Anti-tank

Op 17 september 2014 zijn bij een doorzoeking van een loods in Heemskerk verschillende wapens met munitie aangetroffen, een anti-tank(brisant)granaatraket met lanceerinrichting, een machinepistool, een scherfhandgranaat en een pompaction geweer. Op sokken en een draagband om de wapens en de lanceerbuis is dna van De R. aangetroffen. Het pompaction geweer was zodanig geconstrueerd dat dit geweer verborgen kon worden gedragen.

Verweer

De rechtbank verwerpt het verweer van De R. dat hij niet wist dat er wapens in de door zijn schoonvader gehuurde loods aanwezig waren. De R. had een sleutel van de loods en dus toegang tot de loods. Hij kwam er meer keren per dag. De wapens lagen verstopt boven de plafondplaten. De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat de loods altijd open was, er stonden namelijk nogal wat waardevolle spullen. De rechtbank vindt ook de uitleg van De R. dat de was, soms ook die van hem, in de loods werd gedaan en dat iemand zijn sokken met dna heeft gebruikt om de wapens te omwikkelen, niet aannemelijk. Er is niet gebleken dat nog anderen van de loods gebruik maakten en De R. heeft zijn standpunt ook niet onderbouwd

Mishandelingen

Op 27 december 2014 heeft de R. in een café in Heemskerk eerst iemand in het gezicht geslagen, die bij een ruzie tussen beide kwam. Daarna heeft hij een tweede persoon mishandeld door eerst een glas kapot te slaan en vervolgens het café in te gooien, richting de cafébezoekers. Daarmee neem je, oordeelt de rechtbank, welbewust het risico dat dit glas iemand raakt. Het slachtoffer heeft hierdoor een diepe snee in haar hand opgelopen.

De rechtbank vindt niet dat De R. het opzet had om de slachtoffers zwaar lichamelijk letsel toe te brengen.

Gevangenisstraf

De rechtbank legde een zware straf op omdat er bijzondere en buitengewoon zware wapens in het spel waren die doorgaans worden gebruikt voor de zwaarste vormen van criminaliteit.

De kans op herhaling wordt gelet op zijn persoonlijkheidsproblematiek en emotionele problematiek, zijn lidmaatschap van de Hells Angels en zijn strafblad, als hoog ingeschat door de rechtbank. De rechtbank ziet niets in een deels voorwaardelijke straf, ook omdat De R. ondanks eerder voorwaardelijke opgelegde straffen wederom de fout in is gegaan en hij ondanks een eerdere behandeling bij De Waag toch weer een gewelddelict heeft gepleegd.