28 illegalen bij Top-600 Amsterdam

Op de Amsterdamse Top 600-lijst met overlastgevende criminelen die extra in de gaten worden gehouden staan zeker 28 mannen die geen legale verblijfsstatus in Nederland hebben. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan de gemeenteraad. Acht van hen zijn inmiddels uitgezet naar het land van herkomst, negen zitten momenteel gedetineerd.

De VVD had hierover vragen gesteld na berichten dat twee illegale top-600 boeven binnen 24 uur na vrijlating opnieuw strafbare feiten hadden gepleegd. Van der Laan vindt het niet noodzakelijk om de Dienst Terugkeer en Vertrek bij het het Top 600-programma te betrekken. Hij zegt dat regelmatig wordt overlegd over het uitzetten van ongewenste vreemdelingen. Illegalen die strafbare feiten plegen komen vaak terecht in een speciaal programma waardoor ze na uitzitten van hun straf direct worden uitgezet, het zogeheten VRIS-traject (Vreemdelingen in Strafrechtketen). Onbekend is hoeveel top 600-boeven daarin zitten.