386 arrestaties sinds invoering wietpas

Sinds de invoering van de wietpas zijn er 386 illegale dealers of kopers van wiet aangehouden in Limburg. Ze komen uit verschillende plaatsen in Nederland, Duitsland en België. Het zou voornamelijk om twintigers en dertigers gaan.

Per 1 mei zijn er in het zuiden van Nederland nieuwe regels ingevoerd. Wie de coffeeshop in wil, moet lid worden van een besloten club. Drugsgebruikers die niet in Nederland wonen, mogen de coffeeshop niet meer in.

Maar onder Nederlanders lijkt de wietpas ook niet erg populair. Daardoor neemt de straathandel toe, bleek eerder uit een rondvraag van Nicole Maalsté van de Universiteit van Tilburg.

Limburg kreeg tijdelijk 24 extra agenten om de illegale wiethandel te bestrijden. Volgens de politie worden er door de extra politie-inzet meer drugsdealers opgepakt.