Staking Kustwacht Curaçao om bedreigingen

Bezorgd over hun persoonlijke veiligheid na afloop van hun dienst, hebben medewerkers van de Kustwacht Caribisch Gebied op Curaçao maandagochtend het werk neergelegd. De kustwachters vrezen voor hun leven en worden regelmatig ernstig bedreigd door criminelen. In tegenstelling tot politieagenten die buiten diensttijd hun wapen bij zich mogen dragen, zijn kustwachters na werktijd niet gewapend. 

Door onze correspondent

Bepaalde groepen die door de Kustwacht gehinderd worden in hun illegale bezigheden maken hun onvrede regelmatig duidelijk door kustwachtmedewerkers na diensttijd ernstig te bedreigen. Eén van de stakers:

Je kan er op wachten dat een collega thuis wordt omgelegd als hij niet doet wat de criminelen willen.

De kustwachters kunnen zich nu niet verdedigen als hun leven wordt bedreigd door criminelen die natuurlijk wél bewapend zijn. Een bizarre situatie, die wel wat weg heeft van een prooi en de jager, beaamde een Kustwachtmedewerker. Overdag de jager, na diensttijd de prooi.

Ultimatum

Een bestuurslid van de vakbond Napb, Soraida Cicilia, benadrukte aan de Amigoe dat er geen sprake is van een staking. De leden zijn boos en bezorgd, aangezien zij geen “feedback” krijgen van de minister van Justitie Nelson Navarro op hun brief van 6 januari, waarin ze hun bezorgdheid uitten over het wapenbeleid.

De stakers voerden een telefoongesprek met de minister en besloten daarna gezamenlijk een brief bij hem te gaan bezorgen. Daarin stelden ze de Navarro een ultimatum tot vijf uur maandagmiddag om de al genomen besluiten uit te voeren. De zaak speelt vanaf december 2014 toen een adviescommissie in het leven werd geroepen. Daarna zijn de vereiste documenten ingeleverd en zijn er Glock-pistolen voor persoonlijk gebruik beschikbaar. Deze wapens zouden na diensttijd mee naar huis kunnen worden genomen.

Arrestaties

De invoering van het besluit om de kustwachters toe te staan hun dienstwapen mee naar huis te nemen is vertraagd door het Onderzoek Baywatch, een onderzoek naar illegale praktijken door kustwachters. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en een groep kustwachtmedewerkers werd aangehouden. Er wordt niet uitgesloten dat er meer arrestaties zullen volgen.

Het standpunt van de minister was in september van het afgelopen jaar dat hij kustwachters niet wil bewapenen als hun integriteit niet vast staat. Kennelijk staat de integriteit van kustwachters die niet zijn aangehouden inmiddels vast want minister Navarro zei maandag dat hij over de invoering deze week een vergadering heeft met de Kustwachtdirecteur.