AMC gaat ontbindende benen onderzoeken

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam gaat vanaf volgende maand in het mortuarium benen van overleden mensen die in bakken met grond zijn geplaatst bestuderen. De benen worden periodiek door een CT-scan gehaald.

Tijdstip

Zo kan worden bijgehouden hoe het ontbindingsproces verloopt. Op basis van de uitkomsten van de studie zijn waarschijnlijk betere uitspraken te doen over tijdstip van overlijden van slachtoffers van misdrijven. De benen zijn afkomstig van overleden mensen die speciaal voor dit type onderzoek hun ­lichaam aan de wetenschap hebben geschonken. De benen zullen alleen in de avonduren worden gescand, niet tijdens patiëntenuren.

Body farms

In de Verenigde Staten bestaan zogeheten “body farms” waar forensisch wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt naar ontbinding van het menselijk lichaam. Dat gebeurt in Nederland niet omdat er ethische bezwaren aan kleven.