Eis: vier jaar cel en toezicht om babymoord

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Alkmaar vier jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, geëist tegen Yasmine M. (31) die wordt verdacht van het ombrengen van één van haar baby’s en het verbergen van de lichaampjes van drie van haar baby’s.

Recidive

Omdat er een risico is op recidive als zij weer zwanger raakt, zegt het OM te hebben gekozen voor een preventief element in de strafeis. Dat betekent een celstraf met een voorwaardelijk deel die de mogelijkheid geeft om gedurende de maximale proeftijd van 10 jaar te zorgen voor begeleiding als zij weer zwanger wordt.

Begin oktober 2015 werd in de schuur bij een woning in Heerhugowaard een babylijkje gevonden. Bij doorzoeking van de woning werd op zolder nog een lichaampje gevonden. Bij dna-onderzoek is het dna van de baby’s vergeleken met dat van de verdachte. Dit zogeheten verwantschapsonderzoek wees uit dat zij de moeder is. Zij had de baby’s in de woning verstopt, overigens zonder medeweten van de bewoonster.

Rekerhout

In december 2014 was in het Alkmaarse park Rekerhout ook een dode baby gevonden. Die was eveneens verpakt. Op een jurk die bij de baby werd aangetroffen zat dna van de vermoedelijke moeder. Dit bleek het dna van de verdachte te zijn. De verdachte heeft bekend van alle drie de meisjes de moeder te zijn.

Zoals al werd gevreesd heeft het onderzoek geen duidelijkheid verschaft over de doodsoorzaak van alle baby’s. Van twee baby’s kan niet worden vastgesteld of zij dood of levend geboren zijn. Daarom kan dus ook niet vastgesteld/bewezen worden dat de moeder deze twee baby’s heeft gedood of in hulpeloze toestand heeft achtergelaten. Dit betreffen de baby uit Alkmaar en de baby die in de schuur werd gevonden.

Geleefd

Het onderzoek heeft naar de mening van het OM alleen enige helderheid verschaft over het overlijden van de baby die op zolder werd gevonden. Uit verklaringen van de moeder komt namelijk naar voren dat de baby heeft gehuild en dus heeft geleefd. Zij verklaart dat zij de baby in bad heeft gedaan en toen naar beneden is gegaan. Toen zij terugkwam was de baby dood. Daarom acht het OM de doodslag op deze baby bewezen: door weg te gaan heeft zij de aanmerkelijke kans aanvaard dat de baby zou komen te overlijden . Zij had kunnen weten dat dit kon gebeuren (voorwaardelijke opzet op de dood).

Doodslag

Het OM gaat uit van doodslag en niet van kinderdoodslag, omdat van kinderdoodslag alleen sprake is als het doel daarvan is om ontdekking van de bevalling te verhullen. Echter, niet bewezen kan worden dat zij de baby heeft omgebracht uit vrees voor ontdekking van haar bevalling. Verder vindt het OM dat bewezen is dat de vrouw alle drie de baby’s heeft verborgen.

Deskundigen geven aan dat de vrouw toerekeningsvatbaar moet worden geacht voor de feiten die het OM bewezen acht (doodslag en verbergen kinderlijkjes). Om die reden heeft het OM geen tbs geëist bij de rechtbank in Alkmaar. Bij voldoende begeleiding in situaties die ze niet kan overzien achten deskundigen de kans op recidive zo klein mogelijk. Het OM heeft daarom gezocht naar een manier om de vrouw zo lang mogelijk te laten monitoren. Zo kan zij bij een nieuwe zwangerschap door een sociaal netwerk ondersteund worden.