92 ramen op de Achterdam dicht

Op de Alkmaarse Achterdam worden 92 prositutieplekken definitief gesloten. De Raad van State heeft woensdag besloten dat burgemeester Piet Bruinooge exploitant Koos Nool in 2008 terecht een nieuwe exploitatievergunning heeft geweigerd. De burgemeester nam dat besluit na een integriteitsonderzoek door Bureau Bibob, dat staat voor bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Bureau Bibob stelde dat de panden indertijd zijn gekocht door geld dat met de ontvoering van Freddy Heineken was verdiend. Lees een deel van het politieverbaal erover na de break.

Het gaat om een deel van het losgeld dat in 1983 voor de directeur van de brouwerij zou zijn betaald.

De Raad van State schrijft dat: ‘ernstig gevaar bestaat dat de exploitatievergunning voor de prostitutieramen mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen’.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben altijd geprobeerd te bewijzen dat de panden op de Achterdam zijn overgenomen door Cor van Hout. Maar dat is maar ten dele gelukt. Er waren wel aanwijzingen, die zijn gebruikt in het Bibob-onderzoek.

Hieronder een passage uit het proces-verbaal van de politie over het bezit op de Achterdam (uit 1997):

‘(…)

Het bezit op de Achterdam werd eigendom van Cor van Hout en Thomas van der Bijl (zie ook 9.2).

9.2 ACHTERDAM TE ALKMAAR (6.1.2)

Bekend is geworden dat de organisatie o.a. de zeggenschap/beschikking heeft over een aantal ?Antilliaanse rechtspersonen, te weten:
Cesar Beheer NV (enig aandeelhouder van Walburga BV),? Julius Nederland NV (enig aandeelhouder van Montana Publiciteitsbureau BV), en? NV Levensvreugd Properties.

Bestuurder van deze NV’s is de Pietermaai Trust NV gevestigd te Curacao.? In deze rechtspersonen zijn een twaalftal panden gebracht die gelegen zijn op de Achterdam te Alkmaar.

In deze panden vindt raam-prostitutie plaats en de exploitatie hiervan (totaal ongeveer 60 kamers) wordt gedaan door Slijterij Help Uzelf BV (handelsnaam First Class Rooms) met enig aandeelhouder/ directeur Thomas van der Bijl, die voor het gebruik huur betaald aan de NV’s, in totaal maandelijks fl 65.530,-. Dit geld wordt gestort op diverse eigenaren-pand rekeningen bij de Generale Bank te Alkmaar. Vanaf deze rekeningen werd het geld door geboekt naar de ABNAMRO rekeningen van de NV’s op Curaçao.

Bekend is geworden dat V. op 29.04.97 te Curaçao, in totaal fl 300.000,- (gedeeltelijk contant en in cheques aan toonder) heeft opgenomen van de bankrekeningen van Cesar Beheer NV, Julius Nederland NV en NV Levensvreugd Properties. Dit geld is later in Nederland vermoedelijk door V. aan Van der Bijl gegeven die het op zijn beurt, in opdracht van Van Hout aan de “paardenpooier” (nog niet nader geïdentificeerd) moest geven.

Bij verhoor (9e) verklaarde V. dat hij dit geld gegeven heeft aan een man met een hoed op en een baard voor geplakt.

“Hij was duidelijk vermomd en ik stelde daar geen vragen over. Waarom zou ik dat doen. Hij zei ik kom een pakketje ophalen. Ik heb het geld niet eens geteld. Ik heb het zo overgedragen.”

Ook is gebleken dat Van Hout over “exploitatie”-geld kan beschikken dat beheert wordt door Thomas van der Bijl. Op 06.05.97 belt Van Hout met Thomas van der Bijl. Van Hout zegt dat als hij Boelo ziet dat Thomas hem 55 ruggen moet geven want Cor moet geld storten voor die straat (fon. slecht te verstaan). Thomas zegt dat het beter niet door de telefoon kan. Cor zegt dat ie niet weet hoe hij het anders moet doen. Thomas zegt dat hij beter een brief aan iemand mee had kunnen geven. Cor zegt aan wie dan, er is niemand.

De aankoop van de Kromme Spieringweg (het clubhuis, waarin vergaderingen door de organisatie werden belegd) werd gedeeltelijk gefinancierd vanaf de bankrekeningen van de NV’s (vanaf Julius Nederland NV fl 27.000,-, vanaf NV Levensvreugd Properties fl 44.000,- en vanaf Cesar Beheer NV fl 154.000,-, totaal fl 225.000,-).

De oprichtingskosten van Deto NV, die het pand aankocht, werden vanaf de rekening van Cesar Beheer NV betaald. Het vermoeden bestaat dat de directeur/aandeelhouder Thomas van der Bijl van Slijterij Help Uzelf BV ook deel uitmaakt van de organisatie rond Van Hout.

Van der Bijl is eveneens stroman/katvanger. De persoon die het feitelijk voor het zeggen heeft op de Achterdam is Van Hout.

Bekend is geworden dat Van Hout vrij over de “exploitatie”-gelden van Slijterij Help Uzelf BV kan beschikken en dat hij daartoe opdrachten geeft aan Van der Bijl. Toen er voor de financiering van de Kromme Spieringweg onvoldoende geld op de z.g. eigenarenpand rekeningen stond kreeg Van der Bijl van V. opdracht om direct een kasstorting van fl 15.000,- op een van de eigenaren-pand rekeningen te laten doen. Het maakte niet uit op welke rekening dit gebeurde.

Uit de opgenomen en afgeluisterde gesprekken blijkt, dat Rob B., fiscaal-jurist, werkzaam bij ACN Admiraal Accountants, direct danwel indirect middels V., werkzaamheden verricht voor Cor van Hout en aan hem rapporteert.

Deze werkzaamheden liggen met name op het financiële vlak en hebben betrekking op het creëren, uitbreiden en in stand houden van een financiële infrastructuur ten behoeve van de criminele organisatie, zoals summier hierboven beschreven.

Blijkens het onderzoek is Rob B. degene die de “constructie Achterdam” (aan-koop bezit en ?verhuren bezit aan exploitanten Achterdam) heeft bedacht en opgezet (notitie van B. aangetroffen bij S.).

Blijkens de afgeluisterde gesprekken moeten B. en V. op de hoogte zijn van de? activiteiten van de organisatie. Zij weten dat bepaalde dingen beter niet over de telefoon kunnen en spreken af op lokaties.

B. heeft verklaard dat V. sinds oktober of november 1996 de aandeelhouder is van de genoemde Antilliaanse rechtspersonen en dat Veldhuisen sinds de? oprichting eigenaar is Van Deto NV.

V. heeft verklaard dat hij benaderd werd door B. die hem vroeg of hij als gemachtigde? van de Antilliaanse rechtspersonen wilde optreden. Ook verklaarde hij dat B. hem allerlei?stukken liet tekenen en dat een en ander uit de hand is gelopen.

Blijkens bovenstaande doen Van Hout en B. voorkomen dat V. de aandeelhouder is van?de Antilliaanse rechtspersonen, dit terwijl hij zijn diensten verleend aan Van Hout, in opdracht van?Van Hout en dat dit mede verloopt via de katvanger/stroman V.

V. en B. hebben het in telefoongesprekken die betrekking hebben op Van Hout over “de ?baas”.

(…)’

De uitspraak van de Raad van State is hier te lezen.