Aanhoudingen om grootschalige fraude

De Bovenregionale Recherche Noord- en Oost-Nederland, heeft in samenwerking met de FIOD woensdag in Utrecht, Lelystad, Amsterdam en op Tenerife zes verdachten aangehouden op verdenking van het plegen van grootschalige financiële fraude gedurende meer dan 10 jaar.

Op 33 locaties zijn doorzoekingen gedaan, onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Vijf mannelijke verdachten, in de leeftijd van 31 tot en met 77 jaar, zijn woonachtig in Utrecht, Lelystad en Amsterdam. Een vrouwelijke verdachte van 66 jaar komt uit Maarssen.

De zes zijn ervan verdacht op verschillende manieren meegewerkt te hebben aan witwassen, valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie en fiscale fraude. De politie wil niet zeggen uit welke inkomstenbron het zwarte geld afkomstig zou zijn.

Zwart geld-circuit

Met gebruikmaking van diverse bedrijven in Nederland en in het buitenland creëerde de groep volgens het Openbaar Ministerie een zwart geld circuit. Het geld zou zijn geïnvesteerd in Nederlands vastgoed, dat onder meer in gebruik was voor legale prostitutie. Op deze wijze werd tussen 2001 tot dit jaar zwart geld wit gewassen binnen een zelf gecreëerd zwart geld circuit.

De mate van betrokkenheid van iedere aangehouden verdachte vormt momenteel onderwerp van onderzoek. Vier rechtspersonen, gelieerd aan de verdachten, worden ook nader onderzocht. Meerdere aanhoudingen worden op dit moment niet uitgesloten.

Auto’s en boten

Op meer dan 30 locaties zijn woningen, panden of loodsen doorzocht. Daarbij zijn auto’s, boten, sieraden, computers, administratie en bankrekeningen inbeslaggenomen. Ook zijn er drie vuurwapens aangetroffen en meegenomen. Op 22 panden en op 3 percelen grond, met een geschatte totaalwaarde van meerdere miljoenen, is beslag gelegd. In het kader van het stafrechtelijke onderzoek zijn tegelijkertijd ook vier doorzoekingen verricht in het buitenland.

De zaak kwam aan het rollen door een melding over een ongebruikelijke financiering van vastgoed. bracht de zaak aan het licht. Meer dan 300 ambtenaren uit he hele land van politie, FIOD en Defensie zijn voor de actiedag ingezet. Tijdens de doorzoekingen speurden geldhonden naar verborgen geld en zocht Defensie met speciale apparatuur naar verborgen ruimtes.