‘Aanpak financieel onderzoek moet digitaler’ (VIDEO)

Financieel politieonderzoek naar zware criminaliteit kost de recherche miljoenen omdat banken gegevens aanleveren op papier en niet digitaal. Daarmee zijn 100 tot 200 fulltime krachten administratief aan het werk. Dat blijkt uit vertrouwelijke politierapporten die in handen zijn van het televisieprogramma Zembla.

Overtikken

Die administratieve krachten moeten bijvoorbeeld bankgegevens van verdachten overtikken. In de rapporten, genaamd ‘Project peseta’ wordt berekend dat er jaarlijks minimaal ruim 6 miljoen euro kan worden bespaard, als alle banken de gegevens digitaal leveren in plaats van op papier. Dat scheelt minimaal 75 fulltime krachten. Korpschef P. Aalbersberg van de Nationale politie zegt daarover in Zembla:

Het aantal van 100 tot 200 fulltime krachten betreft een grove schatting. Met het project Peseta worden in de toekomst meer gegevens digitaal geleverd. Dit zal capaciteitswinst opleveren.

Stapels papier

De vertrouwelijke rapporten zijn door een oud-financieel rechercheur aan Zembla toegespeeld. Hij stelt in de uitzending:

Als de politie bankgegevens vordert ontvangen zij hele dikke stapels papier die moeten worden overgetikt of gescand. Consumenten kunnen al jaren hun bankgegevens met één druk op de knop downloaden.

Oud-procureur generaal Dato Steenhuis zegt hierover: ‘Dit is natuurlijk te gek voor woorden, laten we dat gewoon vaststellen’.

Trage beschikbaarheid

De vertrouwelijke notitie Project Peseta laat zien hoe de financiële recherche doelmatiger kan werken. Een groot struikelblok in het opsporen van financiële criminaliteit is de trage beschikbaarheid van bancaire gegevens van een verdachte. Met het digitaal aanleveren van rekeningnummers, saldi en hypotheken zou financieel rechercheren veel sneller kunnen verlopen.

Overtikken

Oud-financieel rechercheur Michiel Princen bevestigt in Zembla de ervaringen van de oud-collega. ‘Als je van jaren de bankafschriften krijgt, dan ben je maanden bezig met dat over te tikken’. Van alle Nederlandse banken leveren alleen ING en SNS digitaal aan de politie en dan alleen nog maar de saldogegevens en af- en bijschrijvingen. De rest en de gegevens van andere banken krijgt de politie op papier.

Verbetering

De Nederlandse Vereniging van Banken stelt in Zembla dat aan verbetering wordt gewerkt. ‘We zijn gestart met het digitaliseren van het proces, maar hebben nog een slag te maken. Het kost altijd tijd omdat je zorgvuldig met klantgegevens moet omgaan’, aldus Yvonne Willemsen van de NVB. Nederland heeft ook nog steeds geen centraal bankregister, in tegenstelling tot de ons omringende landen. Met zo’n register weten rechercheurs onmiddellijk bij welke banken een verdachte een rekening heeft. Nu moeten rechercheurs daarvoor alle banken apart benaderen. Ook op dit terrein belooft de NVB beterschap.

Ook het ministerie van Justitie belooft naar aanleiding van de uitzending beterschap en een efficiëntere werkwijze.