Aanpak veelplegers lijkt te werken

De persoonsgerichte aanpak van veelplegers, zoals het monitoren van 500 criminele jongeren in Amsterdam, lijkt vruchten af te werpen. Bij die aanpak werken politie, Openbaar Ministerie en andere justitiële partners samen. Dat blijkt uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WIDC). Zo is het aantal zeer actieve veelplegers (meer dan tien processen-verbaal binnen vijf jaar) met bijna een kwart teruggebracht, van 5.883 in 2003 tot 4.464 in 2011. 

Pakkans verdubbeld

De politie richt zich in de aanpak van veelplegers voornamelijk op geweldsdelicten en de zogenoemde High Impact Crimes, zoals overvallen en woninginbraken. Het aantal overvallen is sinds 2009 met 44 procent gedaald (2898 naar 1633) en de pakkans meer dan verdubbeld naar 32 procent. Het aantal straatroven daalde met bijna 20 procent, naar iets meer dan 7000 per jaar. Ook hier verdubbelde de pakkans bijna, van 25 naar 44 procent. Ook de opgevoerde aanpak van woninginbraken lijkt zijn vruchten af te werpen. Na een jarenlange stijging waren er in 2013 vijf procent minder woninginbraken te noteren dan in 2012, naar ongeveer 87.000. Ook in de categorie 18- tot 24-jarige veelplegers is sinds 2010 voor het eerst een daling te zien. Na een continue stijging tussen 2003 en 2010 is het aantal jonge veelplegers in 2011 met vijf procent gedaald.

Inrichting Stelselmatige Daders

Minister Ivo Opstelten van Justitie wil onderzoeken of voor jonge veelplegers het plaatsen in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) nuttig kan zijn. Dat gebeuert nog niet veel bij jongvolwassenen. Sinds 1 oktober 2004 kunnen meerderjarige draaideurcriminelen maximaal twee jaar worden geplaatst in een ISD. Nieuwe strafbare feiten worden voorkomen omat de veelpleger ‘binnen’ zit en recidive neemt af. De aanpak voorkomt per veelpleger per jaar 5,7 strafzaken en 9,2 strafbare feiten voorkomen, dat is in één jaar 3000 strafzaken en 5000 strafbare feiten.

Meer informatie.