Aantal criminele meiden groeit sterker

Criminaliteit door meisjes lijkt sterker te stijgen dan die door jongens. Met name de lichte geweldscriminaliteit is de laatste jaren relatief harder gestegen dan die onder jongens. Dat blijkt uit onderzoek dat criminologen van de Vrije Universiteit Amsterdam uitvoerden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Meisjes komen ook op jongere leeftijd in contact met de politie dan jongens en plegen ook delicten op jongere leeftijd.

De achtergronden bij criminele meisjes zijn grosso modo dezelfde als die bij criminele jongens. Ze hebben een riskante leefstijl, vrienden die misdrijven plegen en problemen met school. Ook een zwakke opvoeding door de moeder is een risicofactor. Hoe minder goed de relatie met moeder is, hoe groter de kans dat meisjes ernstig delinquent gedrag vertonen. De opvoeding door de vader speelt geen rol.

Als oplossingen suggereren de onderzoekers dat geheel nieuw beleid niet nodig is, omdat het grootste deel van de problemen gelijk zijn aan die van jongens.

Maar de onderzoekers adviseren wel binnen de bestaande hulpverlening en politiezorg extra te letten op meisjes die psychisch in de war raken, traumatische ervaringen oplopen en problemen hebben met seksualiteit, omdat die meisjes meer risico lopen in de criminaliteit verzeild te raken.

Zie WODC.