Aantal dumpingen drugsafval neemt af

Het aantal dumpingen van drugsafval is in het eerste half jaar van 2019 sterk afgenomen, zo meldt de politie. Toch blijkt dat in de eerste zes maanden bijna evenveel productie- en opslaglocaties voor synthetische drugs zijn ontdekt als in dezelfde periode in 2018.

De politie spreekt van een ‘spectaculaire daling van het aantal dumpingen’. De verklaring voor de daling van het aantal dumpingen van afval is dat er afval wordt opgeslagen op de gebruikte productielocaties zelf, in containers, vaten, en bijvoorbeeld mestputten. Ook zijn er waarschijnlijk meer lozingen van drugsafval in riolen, putten en oppervlaktewater.

De politie zegt flink te gaan investeren in haar expertise op het gebied van synthetische drugs en in haar informatiepositie. Onderzoeken gaan zich volgens de politie meer richten op opdrachtgevers, cruciale facilitators en geldstromen.

Zie hier de cijfers over synthetische drugs die de politie vandaag naar buiten brengt.