Aantal gedetineerden blijft stijgen

Het aantal gedetineerden in Nederlandse penitentiaire inrichtingen blijft stijgen. Op 30 september 2019 waren bijna 10.000 personen gedetineerd, een toename van 400 in vergelijking met dezelfde dag in 2018. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal gedetineerden weer stijgt sinds 2017, na jarenlange daling: van bijna 12.000 in 2010 tot 8.800 in 2016.

95% mannen

In vergelijking met drie jaar eerder zaten er in september 2019 ruim 1.100 personen meer vast. Vier op de tien gedetineerden met een vrijheidsstraf zaten een straf uit van drie jaar of langer.

Van de gehele bevolking in de inrichtingen is 95 procent man. De meeste gedetineerden in 2019 waren tussen 25 tot 45 jaar oud (58 procent). Jongeren (18 tot 25 jaar) vormen 15 procent van de gevangenisbevolking, 26 procent is 45 tot 65 jaar. Deze verdeling van de gevangenisbevolking naar leeftijd is sinds 2016 vrijwel niet veranderd.

Voorlopige hechtenis

De gevangenispopulatie bestaat voor 44 procent uit personen die in voorlopige hechtenis verblijven, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. 39 procent heeft een door de rechter opgelegde vrijheidsstraf, waarbij de verdeling naar strafduur de laatste jaren nauwelijks is veranderd.

Het aandeel personen met een vervangende hechtenis of dwangmaatregel (b.v. bij niet betalen van een boete), die meestal korte tijd gedetineerd zijn, is de laatste jaren sterk gedaald, van 10 procent in 2014 tot 5 procent in 2019.

Het aandeel gedetineerden in een inrichting voor stelselmatige daders, voor zeer actieve volwassen veelplegers die 1 tot 2 jaar zijn gedetineerd, is juist toegenomen van 4 procent (2014) naar 8 procent (2019).