Aantal moorden in Nederland stabiel, laag in vergelijking met Europese landen

In 2021 kwamen in Nederland 126 mensen om het leven door moord of doodslag, dat is 5 meer dan in 2020. Het totaal aantal slachtoffers van moord en doodslag was de afgelopen vijf jaar stabiel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Europa scoort Nederland relatief erg laag wat betreft de aantallen moord- en doodslag.

Stabiel

Van de 126 slachtoffers in 2021 woonden er 12 niet in Nederland. Sinds 2018 is het aantal dodelijk slachtoffers stabiel op gemiddeld 123 slachtoffers per jaar. Dat was eerder veel hoger: van 2002 tot en met 2004 stierven er jaarlijks gemiddeld 231 mensen in Nederland door moord of doodslag.

In 2021 zijn er relatief meer mannen door geweld om het leven gekomen: van 77 in 2020 naar 88 in 2021. Er vielen 38 vrouwelijke slachtoffers, 6 minder dan in 2020.

Minder jonge vrouwen

Vergeleken met 2020 is het aantal vrouwelijke slachtoffers van moord of doodslag tot 40 jaar afgenomen. Het aantal mannelijke slachtoffers ouder dan 40 is juist toegenomen; van 36 in 2020 naar 47 in 2021.

In 2021 was 70 procent van de slachtoffers van moord en doodslag tussen 20 en 60 jaar oud.

Tussen 2017 en 2021 speelde gemiddeld ongeveer 14 procent van het dodelijk geweld in het criminele circuit.

Grote steden

Een derde van alle moorden in 2021 werd in de drie grootste steden gepleegd: 15 in Amsterdam, 15 in Rotterdam en 11 in Den Haag.

In de grootste steden, Rotterdam voorop, vallen ook relatief de meeste slachtoffers van moord en doodslag. In Rotterdam waren van 2017 tot en met 2021 op 100.000 mensen gemiddeld 1,92 slachtoffers van moord of doodslag. Dit is 2,6 keer hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,75 per 100 duizend inwoners. In Den Haag en Amsterdam waren dit 1,81 slachtoffers en 1,71 slachtoffers per 100 duizend inwoners.

Weinig moorden in Nederland

In Europa behoort Nederland tot de top vijf landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd (gerekend naar cijfers over 2020). Italië, Slovenië en Zwitserland hebben het laagste aantal moorden per 100 duizend inwoners. In België vallen bijna drie keer zoveel slachtoffers als in Nederland: 1,69 per 100.000 inwoners, in Nederland is dat 0,62.

In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne, Moldavië en Litouwen is het relatieve aantal moorden het hoogst.