Aantal moorden in Nederland vorig jaar gedaald van 158 naar 119

Het aantal moorden in Nederland is in 2018 flink gedaald vergeleken met 2017. Vorig jaar kwamen 119 mensen om het leven door moord of doodslag, 39 minder dan in 2017. Er zijn vooral minder mannen vermoord. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Drie grootste steden

Het aantal mannelijke slachtoffers van moord en doodslag daalde van 112 in 2017 naar 76 in 2018. Het aantal vrouwelijke slachtoffers daalde licht van 46 in 2017 naar 43 vorig jaar. De meeste moorden werden gepleegd in de drie grootste steden in Nederland: veertien in Amsterdam, twaalf in Rotterdam en tien in Den Haag. Van de 119 slachtoffers in 2018 woonden er negentien niet in Nederland.

Vrouwen vaak omgebracht door (ex-)partner

Driekwart van de vermoorde vrouwen kwam om het leven door hun (ex-)partner. Relatieproblemen zoals ruzies, jaloezie, dreigende scheidingen en het beëindigen van een relatie zijn vaak de oorzaak. Gedode vrouwen werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging omgebracht. Bij 63 van de 76 mannen die in 2018 zijn vermoord, was een dader in beeld. Hierbij ging het in ruim één derde van de gevallen om een kennis of vriend van het slachtoffer. Bij één op de vijf ging het om een afrekening in het criminele milieu. Driekwart van de mannen werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

Met migratieachtergrond vaker slachtoffer

Een groot deel van de slachtoffers heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Bij mannen is dit 43%, bij vrouwen 26%. Bij mannen met een niet-westerse migratieachtergrond ligt het risico om slachtoffer te worden van moord en doodslag gemiddeld zes keer hoger dan bij mannen met een Nederlandse achtergrond. Bij vrouwen is dat drie keer zo hoog. Die percentages zijn sinds 2014 relatief gelijk gebleven.

Vergrijzing

Vergrijzing in Nederland is een mogelijke verklaring voor de daling in het aantal moorden. De helft van de daders is tussen de 25 en 40 jaar oud. Deze groepen worden door de vergrijzing in Nederland relatief steeds kleiner.

Relatief weinig moorden

In Europa behoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Het laagste aantal moorden per 100.000 inwoners hebben Luxemburg, Noorwegen en Zwitserland. In Rusland, de Baltische landen en enkele Oost-Europese landen is het relatieve aantal moorden het hoogst. België staat op de achtste plaats met 1,7 slachtoffers per 100.000 inwoners.