Aantal overvallen gedaald

Je zou het niet zeggen, door de talloze politieberichten erover, maar het aantal overvallen is in 2012 gedaald. Het ministerie van Justitie meldt een afname van 31,6% ten opzichte van 2009. Uit de jaarcijfers over 2012 blijkt dat het aantal overvallen (1.982) met 13% is gedaald ten opzichte van 2011 (2.272 overvallen). Het afgelopen jaar heeft de Taskforce Overvallen extra ingezet op de aanpak van overvallen op juweliers en op woningovervallen. Dat heeft in 2012 geleid tot een daling van respectievelijk 35% en 10%.

Wel steeg het aantal woningovervallen op senioren van 173 naar 200. Samen met ouderenorganisaties worden nu maatregelen uitgewerkt om woningovervallen op 55 plussers tegen te gaan. Het aantal overvallen op tankstations (-12%), tabakszaken (-16%) en horecagelegenheden (-8%) ging vorig jaar wel omlaag. Het aantal overvallen op supermarkten steeg van 178 in 2011 naar 183 in 2012.

Het kabinet wil het aantal overvallen eind 2014 weer onder het niveau van 2006 brengen (maximaal 1.900). 

Politie, justitie, bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties werken samen via de landelijke Taskforce Overvallen.